Strategisk projektledare/förändringsledare till CIO-avdelningen

Strategisk projektledare/förändringsledare till CIO-avdelningen

Är du intresserad av styrnings-, planerings- och utvecklingsfrågor på strategisk nivå? Vill du vara med och påverka utvecklingen av IT- och ledningsstödsystem för att öka Sveriges försvarsförmåga? I så fall har vi en plats för dig - tillsammans skapar vi beslutsunderlag för Försvarsmaktens högsta ledning.

LEDS CIO inrättades i Ledningsstaben under 2016 och utgör Försvarsmaktens strategiska ledning av informationshantering, IT och cyberförsvar. Avdelningen består av fyra sektioner, Strategi och Analys, Cyberförsvar, Ledning och Informationshantering samt en tillfällig sektion för att genomföra arbetet med "Ledning för ett starkare försvar". Avdelningen består av c:a 30 medarbetare som sitter i huvudsak placerade på Högkvarteret på Lidingövägen i Stockholm. Chef för avdelningen är FM CIO.

Sektionen Strategi och Analys är den del som leder och styr den strategiska inriktningen av information och teknik i Försvarsmakten. Sektionen ansvarar främst för strategisk styrning av it/ledningsstödssystem, verksamhetsutveckling och innovation. Tillsammans med Produktionsstaben, Insatsstaben, MUST och FM förband skapar vi förutsättningar för en effektiv utveckling och förvaltning av FM IT- och ledningsstödsystem med operativ effekt i fokus.

Verksamheten kring de strategiska styrningsfrågorna handlar till stor del om förändringsledningsinsatser i syfte att realisera beslutade inriktningar. I uppgiften ingår att inom ramen för ordinarie linjearbete driva projekt för att förankra och förändringsleda FM i syfte att nå önskad förändringseffekt. En avgörande faktor för att nå framgång är kunskap och förmåga att kommunicera.

Som medarbetare vid Strategi och Analyssektionen kommer Du bland annat att:
 • Leda och genomföra realisering av de styrande beslut som fattas på militärstrategisk nivå.
 • Driva och följa upp projekt/aktiviteter
 • Planera och leda kommunikationsaktiviteter.
 • Bevaka omvärldens utveckling inom informationsområdet och omsätta relevanta delar till Försvarsmaktens verksamhet.
 • Bevaka statens utveckling och inriktning avseende digitalisering och informationshantering och bidra i Försvarsmaktens verksamhetsutvecklingsarbete.
 • Sprida kunskap om förändringsledning.
 • Representera Försvarsmakten i nationella och internationella sammanhang inom verksamhetsutveckling och strategiska IT-frågor.
 • Bidra med sakkunskap i remisser och andra ärenden.
Kvalifikationer:
 • Relevant akademisk examen
 • Erfarenhet från projektledning av såväl större som mindre projekt
 • Erfarenhet från verksamhetsutveckling
 • Erfarenhet från förändringsledning, omfattande uppdrag och projekt
 • Erfarenhet från arbete med kommunikation/konceptutveckling
 • Innovation och utvecklingsarbete
 • God förmåga att självständigt driva dina frågor
 • Dokumenterad förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska liksom förmåga att anpassa ditt budskap efter mottagaren.
Meriterande kvalifikationer
 • Tidigare arbetslivserfarenhet från arbete i multinationella företag och/eller myndighet
 • God kännedom om Försvarsmaktens verksamhet
Utöver detta vill vi att du har viljan att arbeta strategiskt i en stor organisation med de utmaningar det för med sig. Du behöver kunna arbeta i ett högt tempo och snabbt skifta fokus då så behövs, samtidigt krävs förmåga att kunna samverka med många intressenter såväl inom som utom Försvarsmakten. Du behöver kunna driva ditt arbete självständigt och verka även i sammanhang då uppgifter, inriktningar och förutsättningar kan variera snabbt eller upplevas otydliga.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Tillträde snarast enl. ök.
Befattningen är placerad på Högkvarteret i Stockholm.

Detta är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.

Detta är en oberoende/civil befattning
Tillträde snarast enl. ök.
Detta är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Befattningen är placerad på Högkvarteret i Stockholm.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen.

För ytterligare information, kontakta sektionschef Per-Ola Johansson, 0703797642.

Fackliga representanter
OFR/O HKV, Arne Nilsson
OFR/S HKV, Pia Almström
SACO HKV, Camilla Robertsson
SEKO Försvar HKV, Hans Monthan
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.

Senaste datum för ansökan är 2018-11-20.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Projektledare, Data & IT, Projektledare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 19 nov (3 dagar kvar)