Stabschef till Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST)

Stabschef till Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST)

MUST Informationshanteringskontor (IHK) ansvarar för informationshantering på MUST-gemensam nivå samt planering, utveckling och vidmakthållande av IT-system. Kontoret arbetar för att stärka MUSTs flexibilitet och förmåga att svara upp mot verksamhetskrav på informationshantering och informationssystem.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabschef är du kontorschefens högra hand i den löpande ledningen av kontorets verksamhet och också kontorets huvudrepresentant i samverkan med ledningsstaberna vid Must och andra delar av Högkvarteret, Försvarsmakten och Totalförsvaret. Du ansvarar för fördelning, hantering, och uppföljning av de löpande ärenden som inkommer till kontoret. Du har också ansvar för den löpande förvaltningen av kontorets ledningsprocess och att de möten som ingår i processen planeras, förbereds, genomförs, dokumenteras och följs upp effektivt. I detta uppdrag ingår att samordna arbetet vid kontorets ledningssekretariat. Tillsammans med kontorschef och avdelningschefer deltar du i kontorsledningsgruppens arbete.

Vem är du?
En person med hög integritet och stor personlig mognad. När du uttrycker åsikter gör du det på ett tydligt, pedagogiskt och kommunikativt sätt. Du arbetar strukturerat med förmåga att hantera flera parallella ärenden samtidigt. Du trivs med att hantera och prioritera bland ärenden med både kort, medellång och lång löptid. Du är en lagspelare och har mycket god förmåga att bygga och vidmakthålla goda relationer. Som representant för kontoret och dess ledning främjar du med eget lugn och efterföljansvärt beteende tryggheten i organisationen.

Kvalifikationer

Vi ställer som krav att du uppfyller följande kriterier:
  • Akademisk examen med en inriktning som bedöms relevant för tjänsten: t.ex. statsvetenskap, datavetenskap eller juridik. Alternativt att motsvarande kompetens förvärvats utifrån länge yrkeserfarenhet inom eller utanför Försvarsmakten,
  • Minst 3 års erfarenhet att ha verkat vid en ledningsstab, eller motsvarande, i en offentlig förvaltning och/eller längre erfarenhet av att som linjechef hanterat ledningsfrågor i en ledningsgrupp, eller motsvarande, i en offentlig förvaltning,
  • Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i både tal och, särskilt, skrift på svenska och engelska.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet:
  • Från ledande befattning vid myndighet,
  • Av stabsarbete inom statsförvaltningen, t.ex. dokumentation av underlag, remissvar och andra utlåtanden,
  • Av att utveckla processer för att leda verk och myndigheter,
  • Av beredskapsplanering, samt genomförande och uppföljning av kris- och incidentledning,
  • Av att leda och samordna komplex och omfattande IT-verksamhet,
  • Från Försvarsmaktens och övriga Totalförsvarets verksamhet i allmänhet, samt underrättelse- och säkerhetstjänst i synnerhet.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Genom kontinuerlig kompetensutveckling får du goda möjligheter att utveckla dig själv och dina expertkunskaper. Vi erbjuder friskvård som inkluderar träning på arbetstid. Vi tillämpar också flextid.

Övrigt
Vid urvalet kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet. Tjänsten är placerad i Stockholm och är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Fördjupad säkerhets- och lämplighetsprövning kommer att genomföras på slutkandidat.

Frågor om rekryteringsprocessen mailas till hkv-rekrytering-must@mil.se ange "Stabschef IHK" i ämnesraden. Fackliga representanter är Anders Markow för SACO/Försvar, Björn Blomberg för OFR/O, Katarina Kruse för SEKO och Maria Ekelund för OFR/S. Samtliga nås via 08-788 75 00.

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2022-08-14. Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev. I det personliga brevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.

En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 14 aug 2022 (3 dagar kvar)