Sektionschef Planering Must IHK

Sektionschef Planering Must IHK

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) söker sektionschef med ansvar för planering & uppföljning

Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver verksamhet inom försvarsunderrättelsetjänst, militär underrättelsetjänst och militär säkerhetstjänst.

För att styra Sveriges försvar och bidra till bra politiska beslut krävs tillgång till information och ändamålsenliga och bra stödsystem. Kärnverksamheten stöds av en väl fungerande informationshantering och tekniska stödsystem för kommunikation och informationsspridning nationellt såväl som internationellt.

Must Informationshanteringskontor (IHK) ansvarar för informationshantering på Must-gemensam nivå samt planering, utveckling och vidmakthållande av IT-system. Kontoret arbetar för att stärka Musts flexibilitet och förmåga att svara upp mot verksamhetskrav på informationshantering och informationssystem.

Avdelningen för produktionsplanering ansvarar för att planera, följa upp och utveckla verksamheten inom kontoret.

Planeringssektionen vid avdelningen för produktionsplanering utgör navet för avdelningens verksamhet. Sektionen ansvarar dels för hela kontorets löpande planering och uppföljning och utgör dels ett stöd till både ledning och verksamhet i kontorets samlade planering och uppföljning över tid. Sektionen har också i uppdrag att tillsammans med verksamheten ständigt förbättra kontorets planering och uppföljning av produktion, ekonomi, logistik, materiel-, avtals- och leverantörshantering.

Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Genom kontinuerlig kompetensutveckling får du goda möjligheter att utveckla dig själv och dina kunskaper. Vi erbjuder friskvård som inkluderar träning på arbetstid.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sektionschef leder du sektionens medarbetare och ansvarar för personal, verksamhet och ekonomi. Det primära syftet med sektionens arbete är att ge ledning och verksamhet rätt underlag för att styra och utveckla kontorets verksamhet. Som sektionschef ingår du också i avdelningens ledningsgrupp och deltar i arbetet med att stödja kontorsledningen i styrning och utveckling av kontorets verksamhet.

Vem är du?
Som person är du lösningsorienterad och har öga för detaljer. Du trivs med ansvar och arbetar strukturerat och grundligt. Du är trygg med och hanterar genom god framförhållning att tempot stundtals är högt. Du har ett eget driv och intresse av att tillsammans med medarbetarna ständigt utveckla och förbättra planering och uppföljning av kontorets verksamhet. Du är nyfiken på och tycker om att jobba med människor. Du är duktig på att kommunicera och har fallenhet för att ta fram underlag som på ett pedagogisk och tydligt sätt ger förutsättningar för ledning och verksamhet att fatta träffsäkra beslut. Du trivs med att samarbeta och är en god lyssnare i dialogen med sektionens medarbetare och andra funktioner i verksamheten. Du är prestigelös som person och med personlig mognad, pålitlighet och hög integritet skapar du förtroende för ditt och sektionens arbete - både hos ledning och i verksamhet. Ett stabilt säkerhetsmedvetande karaktäriserar dig som person.

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2021-04-18.

Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev. I det personliga brevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

För mer information:

Sektionschef PROD Planering IHK
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.

En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 18 apr 2021 (6 dagar kvar)