Officer (OF 3) sökes till totalförsvarssektionen vid Högkvarteret

Officer (OF 3) sökes till totalförsvarssektionen vid Högkvarteret

Ledningsstabens Totalförsvarsavdelning
Som ett resultat av ett försämrat omvärldsläge och den försvarspolitiska inriktningen för Sveriges försvar 2016-2020, har regeringen beslutat att Försvarsmakten, MSB och övriga berörda myndigheter ska återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret. Försvarsmakten har därför bildat en Totalförsvarsavdelning på Ledningsstaben på Högkvarteret. Avdelningen ansvarar för att inrikta och leda totalförsvarsarbetet i Försvarsmakten och utgör primär kontaktyta mot civila myndigheter och övriga aktörer i totalförsvarsfrågor.

Totalförsvarssektionens ansvar och uppgifter
Förutom att främja en sammanhängande totalförsvarsplanering och implementera grundsynen har totalförsvarssektionen till uppgift att samordna och styra totalförsvarsarbetet inom Försvarsmakten, samt att samverka med andra myndigheter och aktörer som har uppgifter inom totalförsvaret. Sektionen ska bland annat säkerställa informationssäkerheten vid samverkan med andra aktörer i försvarsplanering och tillsammans med MSB samordna utbildnings- och övningsplanering, samt arbeta för att öka försvarsviljan hos medborgarna. Sektionen ansvarar för att genomföra de uppdrag som regeringen ger myndigheten i regleringsbrev och särskilda regeringsuppdrag som rör totalförsvaret.
Totalförsvarssektionen är en liten sektion bestående av tre officerare och tre civila. Därutöver har vi stöd (på deltid) av två reservofficerare och två operationsanalytiker från FOI. Eftersom det är en liten sektion är det viktigt att du som söker passar in och kompletterar gruppen på ett bra sätt.

Arbetsuppgifter
En central del i återuppbyggnaden av totalförsvaret handlar att utveckla robusta och säkra system för att kunna utbyta information med olika aktörer under störda förhållanden, samt att skapa lägesbilder på olika nivåer. Totalförsvarssektionen arbetar bland annat med att utveckla metoder och processer för framtagande av en militärstrategisk civillägesbild. En annan central del i återuppbyggnaden av totalförsvaret handlar om att skapa förutsättningar för att det försvaret ska kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet, skydda civilbefolkningen och lämna stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap och krig. Att säkerställa tillgången till viktiga resurser genom en utvecklad försörjningsberedskap och logistikhantering är av stor betydelse, samt att kunna identifiera och värdera central samhällsinfrastruktur i landet. Vi ser därför gärna att du som sökande har intresse och kunskap om något eller några av dessa områden.

En stor del av arbetet vid sektionen handlar om att leda och utveckla totalförsvarsplaneringen inom Försvarsmakten. Detta sker i nära samarbete med andra avdelningar och staber. Vi ser därför gärna att du har erfarenhet av att arbeta i Högkvarteret med strategiska frågor. Förståelse för försvarsplanering är meriterande.

Eftersom merparten av våra arbetsuppgifter löses tillsammans med andra aktörer - både internt (med andra ledningar och staber) och externt (med olika myndigheter och aktörer i det civila försvaret) ställer arbetet höga krav på din förmåga till förtroendefullt samarbete.

Kvalifikationer
  • Goda kunskaper om den pågående utvecklingen inom totalförsvaret
  • Kunskap inom något av områdena ledningssystem, lägesbildsutveckling, försörjningsberedskap eller logistikhantering
  • God förmåga att självständigt driva och slutföra tilldelade uppgifter
  • God social kompetens och samarbetsförmåga
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har förmåga att arbeta självständigt och stimuleras av varierande och ibland krävande arbetsuppgifter. Du har hög arbetskapacitet. Som person är du utåtriktad och förtroendeingivande - du har lätt för att knyta och upprätthålla kontakter. Du är strukturerad och kan prioritera bland många arbetsuppgifter. Du har förmåga att arbeta självständigt med eget ansvar och har en ödmjuk inställning. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt
Vi välkomnar även ansökningar från reservofficerare.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Arbetsort: Stockholm.
Tillsvidareanställning, provanställning 6 månader.

Frågor om befattningen kan ställas till chefen för totalförsvarssektionen, Jenny Marklund, 08- 788 95 09 eller 073-447 81 01.

Fackliga representanter
OFR/O HKV, Arne Nilsson
OFR/S HKV, Pia Almström
SACO HKV, Camilla Robertsson
SEKO Försvar HKV, Hans Monthan
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2018-10-05. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Säkerhet & Skydd, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 5 okt (15 dagar kvar)