MUST IHK sektionschef med ansvar för systemutveckling

MUST IHK sektionschef med ansvar för systemutveckling

MUST IHK söker sektionschef med ansvar för systemutveckling

MUST Informationshanteringskontor (IHK) ansvarar för informationshantering på MUST-gemensam nivå samt planering, utveckling och vidmakthållande av IT-system. Kontoret arbetar för att stärka MUSTs flexibilitet och förmåga att svara upp mot verksamhetskrav på informationshantering och informationssystem.

MUST är beroende av ett väl fungerande systemstöd för att kunna bedriva såväl underrättelsetjänst som säkerhetstjänst. De system som MUST använder är ofta dimensionerade för att hantera hemliga uppgifter som är försvarssekretess och har som regel särskilda krav på informations- och IT-säkerhet.

Ambitionen är att i huvudsak anpassa generella Försvarsmaktsgemensamma lösningar till specifika verksamhetsbehov MUST har. Finns behov som motiverar framtagande av specifika system så har IHK möjlighet att utveckla system i egen regi.

Till MUST IHK söker vi nu en sektionschef som ska ansvara för utveckling och vidmakthållande av de informationshantering-system som är anpassade till MUST specifika verksamhetsbehov. Sektionschefen har en nyckelroll i att säkerställa att MUST har det tekniska stöd som verksamheten behöver.

För mer informattion om tjänsten

Försvarsmakten lediga tjänster

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. MUST bedriver försvarsunderrättelseverksamhet till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik och kartlägger yttre hot mot Sverige. MUST bedriver även militär säkerhetstjänst för att skydda Försvarsmaktens värden och har ansvar för totalförsvarets signalskydd. MUST är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för nationen angelägna arbetsuppgifter. I organisationen arbetar civila som är experter inom olika områden (t.ex. statsvetare, ekonomer, tekniker, matematiker, HR-specialister) och officerare.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Data & IT, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 25 mars (3 dagar kvar)