Försvarsmaktens HR-Centrum söker erfaren chef/ledare för "HR-divisionen"

Försvarsmaktens HR-Centrum söker erfaren chef/ledare för "HR-divisionen"

Försvarsmaktens HR- Centrum är, sedan 2019-01-01, FM s.k. Service Center, bestående av ca. 650 medarbetare, indelat i en HR-del (ca 200 medarbetare) och en Service-del.
Om tjänsten
Ansvarsområdet är verksamhetsstöd till samtliga organisationsenheter i FM och spänner över personalförsörjningsfrågor, arbetsgivarfrågor, arbetsmiljöfrågor, urval och rekrytering, löneproduktion m.m.
Stöd lämnas till såväl chefer som övriga medarbetare i myndigheten och samarbete sker med både Högkvarteret och lokala HR-funktioner vid FM förband. Arbetet innebär många kontakter, såväl gentemot strategisk som operativ nivå. Du leder med stöd av förbandets stab och via dina underställda chefer. Du ingår i förbandets ledningsgrupp och ingår i FM chefskrets.Utöver det exekutiva ansvaret för ledningen av HR-verksamheten på förbandet är du stf förbandschef och ska vara beredd att ersätta förbandschefen i olika sammanhang.
FM går in i en förändring som kommer innebära att HR i FM kommer att vidareutvecklas. Du kommer att involveras i arbetet med att vidareutveckla HR-div verksamhetsstöd.
Kompetens
Gedigen erfarenhet av chefsbefattningar med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar på både direkt och indirekt nivå.
Relevant akademisk examen inom HR eller motsv. kunskap förvärvad på annat sätt som vi bedömer relevant.
Gedigen erfarenhet av att leda i förändring och genomföra verksamhetsutveckling med hög komplexitet och uppgifter med koncernperspektiv.
Omvittnat god chef, ledare och arbetsgivarföreträdare.
Meriterande
Erfarenhet från arbete i större myndighet eller organisation. God kunskap om FM verksamhet och dess uppdrag, särskilt förutsättningar och utmaningar inom personalförsörjningsområdet.
Övrigt
FM är en mansdominerad organisation som strävar efter jämställdhet varför vi gärna ser kvinnor som sökande.
Personliga egenskaper
Du är resultatorienterad och flexibel i arbetet med att anpassa HR till FM verksamhetsmål. Du har ett lugnt och säkert uppträdande, kommunicerar anpassat och har modet att utmana invanda arbetssätt. Goda ledaregenskaper och en mycket hög integritet. Förmåga att omsätta strategier och mål i praktisk HR-verksamhet utifrån verksamhetens behov. Strategisk höjd och analytisk förmåga och är öppen för förändringar. God samarbetsförmåga och kan bygga goda relationer såväl internt som externt samt skapa och upprätthålla förtroende i organisationen. Tydligt och uppriktigt delar FM värdegrund.
Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet mot FM ledarkriterier. Slutkandidaterna kommer att få genomföra kompl. urvalsaktiviter.
Upplysningar om tjänsten: C FM HRC, överste Anders Widuss, tel. 08-51439228 eller gällande rekryteringsprocessen chefsutvecklare Elisabeth Engström Hägerö, 08-788 75 00.

Mikael Boox för OFR/O 08-440 83 37
Susanne Abele för SACO-S FM 076-876 62 05
Robert Oidermaa för Försvarsförbundet för OFR/S 070-670 41 38
Liselott Larsson för SEKO 072-98 17 49
Ansökan senast 2019-04-07. Ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ange löneanspråk i ansökan.
Din ansökan gör du på www.forsvarsmakten.se/Jobba/Lediga-jobb/.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info