Försvarsmakten söker en svensk representant till NATO Cyber Defence Centre of Excellence!

Försvarsmakten söker en svensk representant till NATO Cyber Defence Centre of Excellence!

OBS! LÄS OCH ANSÖK VIA DEN FULLSTÄNDIGA ANNONSEN PÅ WWW.MIL.SE

Försvarsmakten söker en svensk representant till NATO Cyber Defence Centre of Excellence, CCD COE, i Tallinn med start sommaren/hösten 2019 under 2-3 år. CCD COE bildades 2008 efter att Estland utsatts för cyberattacker som påverkade åtkomsten till centrala IT-system. Centrat består idag av runt 20 nationer från NATO medlems- och partnerländer och har c:a 40 medarbetare.Centrat är indelat i områderna; teknik,operations, internationell rätt och strategi. Centrat ligger inte under NATO kommando och deltagare kan därför inte kallas in i händelse av höjd beredskap.Viktiga delar av verksamheten är; informationsspridning inom området, den årliga cyberförsvarsövningen „Locked Shields" där deltagande team som försvarar ett fiktivt land från cyberangrepp. Ytterligare information om verksamheten finns på „ccdcoe.org". Till centrat söks nu en person för tidsbegränsat uppdrag på heltid under två-tre år med placering i Tallinn. Uppdraget arbetsleds av centrat och inriktas av Försvarsmakten. I arbetet ingår att genomföra forskningsuppdrag som centrat får från medlemsländerna, arbete med konferenser, utbildning, övningar samt att underhålla kontaktnät med svenska myndigheter.Resor förekommer regelbundet.

Kvalifikationer
 • Examen på avancerad nivå samt flerårig arbetslivserfarenhet relaterat till något av centrats arbetsområden.
 • Goda kunskaper inom cyberförsvar.
 • Specialite inom ett av centrats områden; teknik, juridik, operationskonst, utbildningsadmistration eller strategi.
 • Goda kunskaper om svenskt myndighetsväsen.
 • Vana vid att skriva rapporter på akademisk nivå på engelska.
 • Vana vid såväl självständigt arbete som i grupp i internationell miljö
 • Mycket goda kunskaper i Svenska och Engelska, både i tal och i skrift.
 • Initiativförmåga, god kommunikatör och bra på att underhålla ett kontaktnät
 • Vana vid att tala inför större publik och vid att undervisa
 • Svensk medborgare
 • Skall klara svensk säkerhetsprövning.
Meriterande
 • Fullgjord värnplikt alternativt grundläggande militär utbildning.
 • Goda kunskaper om Försvarsmakten.
 • Goda kunskaper om NATO.
 • Kunskaper i Estniska och generella kunskaper om Estland eftersom det underlättar vistelsen i Estland även om är det inte nödvändigt för själva arbetet.
Övrigt
Intervjuer kommer först att ske på Försvarsmakten och därefter för utvald kandidat på plats i Tallinn. Säkerhetsprövning med separat intervju kommer att ske innan kontrakt skrivs. Förmåner enligt statligt utrikes tjänteavtal, sk URA-avtal. I det ingår möjlighet till ersättning för bostad i Tallinn, en fri hemresa per år, möjlighet till veckopendling om familjen är kvar i Sverige alternativt viss ersättning till medföljande och möjlighet till skolgång för barn i internationell skola. Beskattning sker i Sverige och lön i svenska kronor.

Upplysningar om befattningen lämnas av Patrik Ahlgren nås på telefon 073-852 15 46.

Fackliga kontaktpersoner
Camilla Robertsson, SACO
Hans Monthan, SEKO
Pia Almström, Försvarsförbundet
OFRS Arne Nilsson, Officersförbundet.Samtliga nås via växel 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2018-12-01.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Säkerhet & Skydd, Militär, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 1 dec (17 dagar kvar)
Visa var