Försvarsöverveterinär till Generalläkaravdelningen

Försvarsöverveterinär till Generalläkaravdelningen

Om avdelningen

Svensk försvarsmedicin leds och samordnas av generalläkaren, som är chef över generalläkaravdelningen vid Försvarsmaktens högkvarter.

Avdelningens uppgifter innefattar medicinsk förmågeinriktning, nationellt och internationellt bedriven hälso- och sjukvård, preventiv medicin, medicinska underrättelser samt veterinärmedicin. Samverkan såväl inom som utom myndigheten är en del av det dagliga arbetet. Avdelningen utgör vidare medicinskt sakkunnigstöd åt myndighetsledningen. Resor förekommer inom och utom landet.

På avdelningen arbetar civil och militär personal av varierande yrkesbakgrund.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Försvarsöverveterinären har som huvuduppgift att utgöra en strategisk och rådgivande funktion i övergripande veterinära frågor till generalläkaren.
I arbetet på generalläkaravdelningen ingår även ordinarie stabsuppgifter, såsom beredning av beslutsunderlag, att utgöra beslutsstöd till chef samt författande av remissvar. Arbetsuppgifterna kommer inte alltid att ha en direkt koppling till veterinärtjänst. De kan därutöver både vara händelsestyrda kopplat till pågående verksamhet och mer långsiktiga i projekt som utveckling av totalförsvarets sjukvårdssystem och förändring av verksamhet med anledning av Försvarsmaktens tillväxt.

Kvalifikationer

Legitimerad veterinär med minst fem års relevant yrkeserfarenhet

God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska

Meriterande

Genomförd internationell militär tjänstgöring, eller jämförbar internationell erfarenhet

Genomförd militär grundutbildning

Tjänstgöring inom Försvarsmakten

Reservofficersutbildning/officersutbildning

Erfarenhet i Försvarsmakten av hundtjänst och/eller preventivmedicinskt arbete

Aktuell och relevant erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt

Aktuell och relevant erfarenhet av stabsarbete inom Försvarsmakten, region och/eller andra myndigheter

Civil erfarenhet av att arbeta med veterinär folkhälsa och i slakteri samt med kliniskt arbete med hundar och animalieproduktionens djur

Personliga egenskaper

För att trivas hos oss och passa på befattningen krävs prestigelöshet, liksom ett stort mått av social kompetens och flexibilitet. Med det följer att du behöver vara analytiskt lagd och handlingskraftig. Vidare att du kan både arbeta i projekt och med arbetsuppgifter som pågår under längre tid liksom snabbt ställa om, när du får en annan uppgift som måste prioriteras. Du klarar både självständigt arbete och samverkan med andra mot gemensamma mål.

Vidare behövs god arbetskapacitet och god planeringsförmåga, liksom vilja att bidra till ett starkt och välfungerande försvar.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Befattningen är militär (nivå OF3) och vid behov kan kompletterande militär utbildning krävas.

Tillträde enligt överenskommelse

Arbetsort: Stockholm.

Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning för den som inte redan är anställd i Försvarsmakten.

Tester är en del i rekryteringsprocessen.

Förfrågningar

Frågor om befattningen kan ställas till sektionschef Joel Fries, 08-788 75 00

Frågor om rekryteringsprocessen kan ställas till HR-specialist Helena Soläng, 070-836 16 32

Fackliga företrädare

OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00

SEKO Thomas Klasson telefon 08-584 540 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-12-09. Ansökan ska bestå av CV samt ansökningsbrev är det framgår vad det är som gör dig lämpad för utlyst befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Miljö & Djurvård, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 5 dec 2022 (5 dagar kvar)