Företrädare för militär luftfart vid Rikshemvärnschefens stab

Företrädare för militär luftfart vid Rikshemvärnschefens stab

Befattningen erbjuder
Militärregioner med territoriella förband och hemvärnsförband står inför en spännande utveckling med tillförsel av ny materiel och utveckling av förmågor. Rollen som Företrädare för militär luftfart är en viktig del i detta. Utveckling av den militära luftfarten sker både inom Militärregionen och hemvärnsförbanden i och med införandet av Remotely Piloted Aerial Systems (RPAS).

Befattningen kommer att ingå i Genomförandeavdelningen bestående av tio medarbetare, en del av Rikshemvärnsstaben. Befattningen utgör ett stöd till Rikshemvärnschefen i lednings- och beslutsfrågor för sådan verksamhet som ingår i eller påverkar det militära luftfartssystemet. Du kommer att ingå i en sektion som jobbar i nära samarbete med varandra för att utveckla Stridskraften Hemvärnet.

Om enheten
Stridskraften Hemvärnet tillväxer och blir en självständig stab vid sidan av Flygvapnet, Marinen och Armén från 2023. Stridskraften Hemvärnet består av en stridsskola, fyra militärregioner med staber, regionala utbildningsgrupper och totalt 40 hemvärnsbataljoner.
Antalet fast anställda är ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden uppgår till ca 22 000. Rikshemvärnsavdelningen är idag en del av Högkvarteret och är Rikshemvärnschefens centrala stab. Rikshemvärnsavdelningen leder och inriktar förbandsproduktionen av stridskraften Hemvärnet. Från 2023 blir Rikshemvärnsavdelningen ett eget förband och byter namn till Rikshemvärnsstaben.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som Företrädare för militär luftfart inom Försvarsgrenen Hemvärnet kommer du att stödja Rikshemvärnschefen i att utveckla och driva arbetet med den militära luftfarten. Arbetet omfattar samverkan med övriga försvarsgrenar samt uppföljning, analys och förbättringsarbete gällande den militära luftfarten inom försvarsgrenen.

Vidare deltar du i utvecklingsarbetet med förbandens krigsorganisation. Du deltar i och/eller i vissa frågor leder du beredning och utveckling av förbandens militära luftfart. Som medarbetare i Rikshemvärnsavdelningen kan du även medverka i övriga stabsarbeten samt uppföljning och förbandsbesök vid förbanden. Resor såväl som helgarbete förekommer som en naturlig del i arbetet om än i begränsad omfattning och med god framförhållning.

Kvalifikationer
  • Yrkesofficers-eller reservofficersexamen
  • Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av arbete med militär luftfart
  • Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av samverkan och sammanhållande arbete
  • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
  • B-Körkort
Meriter

* Erfarenhet av arbete i högre stabsnivå (Regional stab, Försvarsgrensstab eller Högkvarteret) med Försvarsmaktens övergripande processer

Personliga egenskaper

För att både lyckas och trivas i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga och drivs av att samarbeta med andra. Du har ett lösningsorienterat och kommunikativt förhållningssätt och är mål-och resultatfokuserad. Vi värdesätter att du har en hög integritet och du har ett gott omdöme. Du trivs också med att arbeta självständigt och att vara drivande i tillfälligt sammansatta grupper. Som person gillar att skapa och behålla nya kontakter och är duktig på att skapa förtroendefulla relationer. Vidare har du en god fömåga att se samband, tänka analytiskt och stukturerat samt även hitta praktiska lösningar. Som medarbetare hos Rikshemvärnschefen kommer du att vara ett föredöme och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare, heltid. Arbetsort: Stockholm. Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse. Tester förekommer i rekryteringsprocessen. Vid avdelningen tjänstgör i huvudsak manlig personal varför vi välkomnar kvinnliga sökande.

För upplysningar om befattningen kontakta

Chef Krigsförbandssektionen överstelöjtnant Jan-Åke Andersson, 070-673 50 11. För information om rekryteringsprocessen HR-Specialist Anna Aurell-Sundvall, tel: 076-6105234.

Fackliga företrädare
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00. SEKO Thomas Klasson telefon 08-584 540 00

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2022-10-06. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 6 okt 2022 (4 dagar kvar)