Ekonom med ambitionen att bli CFO till Eatery Group AB

Ekonom med ambitionen att bli CFO till Eatery Group AB

Eatery Group söker en övergripande ansvarig för ekonomi, inköp och IT. I uppdraget ingår allt från redovisning till ekonomistyrning, rapportering, revision, inköp och IT. Tyngdpunkten i rollen ligger på operativt arbete men personen ska även vara ett strategiskt och finansiellt bollplank till cheferna i företaget samt till VD och styrelse. Inom ett år är vår plan att personen som tillsätts ska ha tagit den fulla rollen som koncernens CFO.Om Eatery och vår resa
Eatery är en snabbt växande restaurang- och konferenskedja som i nuläget har åtta etableringar i Stockholmsområdet. Enheterna är öppna för frukost, lunch och på ett par ställen för middag och brunch. Vidare har flera av enheterna konferens- och festlokaler där olika typer av arrangemang anordnas.

Bolagen inom Eatery koncernen omsätter ca 150 MSEK och producerar även dagligen närmare 20,000 portioner mat till aktörer inom offentlig sektor. Leveransen sker inom ramen för verksamheterna Incontro och Campus by Eatery.

Eatery har vuxit snabbt senaste åren och målet är att fortsätta växa med mellan 25 - 40 % om året inom båda affärsområdena. Parallellt med tillväxten bedrivs ett omfattande arbete med att professionalisera styrning, ledning samt uppföljning. Läs mer om oss och vårt koncept på www.eatery.se.

Bolaget är organiserat i två affärsområden, ett affärsområde som primärt fokuserar på leverans av mat till offentlig sektor, ett affärsområde med primärt fokus på restaurang- och konferensverksamheterna inom Eatery och van der Nootska Palatset. Utöver det finns central funktion för HR samt ett team som jobbar med nyetableringar samt koncept- och affärsutveckling.

Rollen
I uppdraget tar du steg för steg ansvaret för koncernens (Eatery Sverige Group med dotterbolag) redovisning, fakturering, ekonomistyrning, ekonomiska prognoser, rapportering, inköp och IT. En viktig del i uppdraget är att ge affärsstöd för enheterna, dels genom proaktiva och digitaliserade rapporter, nyckeltal, lönsamhetsanalyser m.m., dels genom regelbundna möten med enheternas chefer, köksmästare samt annan personal.

I din roll ingår redovisning, upprättande av månadsbokslut, årsredovisningar och skattekontroll på bolags- och koncernnivå. I uppdraget ingår även samordning av IT system samt att utveckla och förbättra rutiner för en väl fungerande drift. Under 2020/21 sker, exempelvis, implementering av systemet Mashie inom segmentet Offentlig Sektor. Det övergripande ansvaret för detta projekt kommer att ligga på denna roll.

Inom inköpsområdet ansvarar du, i ett nästa steg, för genomförande av upphandlingar gentemot företagets leverantörer, utveckling av system för säkerställande av inköpsstyrning och uppföljning av genomförda inköp.

Du deltar i koncernens lednings- och styrelsemöten samt arbetar nära affärsområdescheferna i den dagliga uppföljningen och styrningen av enheterna. Vid offentliga upphandlingar jobbar du tillsammans med affärsområdescheferna för att säkerställa kvalitet i underlag och beräkningar.

Idag finns förutom nuvarande ekonomiansvariga även en konsult (ca 75 %) som sköter viss del av redovisning samt administration. När den nya tjänsten är tillsatt är det upp till den personen, att i diskussion med Eaterys ledning, ta fram ett förslag för framtida organisation av ovan nämnda funktioner/ansvarsområden.

Din utbildnings- och arbetsbakgrund
Eatery söker dig som har akademisk utbildning, god kunskap inom redovisning och erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och finansiering i en verksamhet där den dagliga uppföljningen är avgörande för företagets framgång. Din förmåga att kommunicera och leda med hjälp av ekonomisk rapportering är viktig för oss. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlighet och det är inget krav att du tidigare arbetat som fullskalig ekonomichef/CFO. Branscherfarenhet är en fördel men inget krav.

Personliga egenskaper
Mat och möten förenar människor och vi på Eatery älskar vårt jobb. För att trivas hos oss och för att vara framgångsrik i rollen är du målinriktad, noggrann, effektiv, driven, affärsmässig, prestigelös, strukturerad och du säkerställer ordning och reda. Rollen innebär "högt och lågt" arbete och du behöver trivas i att arbeta självständigt samtidigt som du är flexibel i ditt arbetssätt. Du är bra på att prioritera och drivs av att bidra till förbättring för våra kunder, för våra anställda och för våra ägare. Du tycker om människor och gillar att utveckla andra samt har en god kommunikationsförmåga.

Vad kan Eatery erbjuda dig?
Eatery är ett entreprenörslett företag med fokus på korta beslutsvägar och en prestigelös atmosfär. I rollen får du en central funktion i vår verksamhet och har i tjänsten stora möjligheter att påverka företagets fortsatta utveckling samt din egen roll.

Eaterys mål är att vara sektorns mest attraktiva arbetsgivare senast år 2022. Under senaste året har Eatery, till exempel, infört en hel del digitalt stöd för de anställda och även lanserat en förmånsportal för våra medarbetare. Vi har en egen utbildningsakademi där våra anställda kan gå tio olika utbildningsmoduler inom allt från grundläggande livsmedelshygien till värdskap och restaurang management. Vi gör dessa satsningar för att vi vet att nöjda och engagerade medarbetare leder till nöjda kunder.


Övrigt

Företagets nuvarande ekonomichef planerar för föräldraledighet från slutet av april 2021 och kommer, troligen, vara tjänstledig fram till sommaren 2022.

Tillträdes sker gärna så snart som möjligt.

Frågor om tjänsten besvaras av Eaterys styrelseordförande Martin Sandgren, mail: martin.sandgren@eatery.se

Ansökan görs till Eaterys HR-ansvariga Jessica Petren på mail: jessica.petren@eatery.se
Mer info
Email Mejla Eatery Sverige Group AB
Område Stockholms stad
Yrkesroll Ekonomi, Ekonomichef
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.eatery.se
Sista ansökningsdag 31 jan 2021 (12 dagar kvar)