Näringspolitisk expert

Näringspolitisk expert

Näringspolitisk expert (Assistent director) till vårt kontor i Bryssel!

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation inom de gröna näringarna. LRFs nära 150 000 medlemmar driver tillsammans nästan 70 000 företag och det gröna näringslivet står för lite mer än 4 procent av Sveriges BNP och vi är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Vi vill erbjuda dig ett utvecklande arbete där du har en nyckelroll i att företräda de gröna näringarna i Sverige på en internationell arena i Bryssel!

Om oss

Sedan 1989 har vi ett kontor i Bryssel för att kunna bevaka och driva det näringspolitiska arbetet inom EU. Tidigt insåg vi att besluten i EU skulle få konsekvenser för svenskt lantbruk. Brysselkontoret medverkar till att beslut som tas av Eus olika institutioner blir så bra som möjligt för Sveriges bönder och deras kooperativa företag, vi ansvarar även för kontakt med andra bondeorganisationer. Tack vare vår position i Bryssel har vi direkt tillgång till egna informationskällor och värdefull kunskap.
Tjänsten som näringspolitisk expert tillhör avdelningen Utveckling & Analys där våra näringspolitiska experter samt flertalet branscher hör hemma. Avdelningen kännetecknas av prestigelöshet och en öppen kultur där vi delar kunskap med varandra. Vi är en idéburen organisation med tydlig folkrörelsetradition, vilket innebär att samverkan är grunden för att nå gemensamma mål.

Om tjänsten

För att uppnå resultat i vårt påverkansarbete har LRF en gemensam strategi och ett gemensamt budskap, såväl i EU som nationellt. Dessa budskap baseras på våra strategiska mål samt andra ställningstaganden och anpassas efter målgrupp. Du kommer att ingå i en grupp på fyra personer i Bryssel som gemensamt arbetar med vårt påverkansarbete utifrån dessa strategier med stöd från dina sakområdeskunniga kollegor i Sverige. Du kommer att vara med och säkerställa att de svenska gröna näringarnas röst hörs mot politiker och beslutsfattare i EU och representera organisationen i Bryssel.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
  • Du ska bedriva påverkansarbete mot EU-institutionerna, andra organisationer och aktörer i Bryssel. Detta görs huvudsakligen utifrån fastställda prioriteringar, men anpassning sker löpande. Arbetet bedrivs i hög grad i samarbete med LRF:s experter och förtroendevalda.
  • En viktig del i arbetet är att bygga och underhålla nätverk. Detta underlättar ditt arbete och ger möjlighet till påverkan i aktuella frågor. Som exempel förväntas du:
  • Samverka med andra lantbruksorganisationer i syfte att koordinera och underlätta samarbete.
  • Anordna möten med EU-parlamentariker och företrädare för EU-kommissionen, företrädesvis tillsammans med expert(er) från Sverige.
  • LRF:s medlemmars konkurrenskraft är en ständig huvudprioritering och i dina arbetsuppgifter ingår därför att följa utvecklingen för andra länders produktionsvillkor.
  • En viktig uppgift för Brysselkontoret är att förmedla relevant kunskap om EU:s processer, institutioner och om hur man bäst påverkar i Bryssel tillbaka till organisationen i Sverige. Du förväntas därför delta och ingå i relevanta grupper och nätverk inom LRF i Sverige.
Om dig

Vi söker dig som har en högskole-universitetsutbildning inom jord- eller skogsbruk eller motsvarande. För att lyckas i rollen krävs det att du är väl insatt i påverkansarbete i Sverige och/eller internationellt och har en övergripande förståelse för jordbruks-miljö- och skogspolitik. Tjänsten som näringspolitisk expert förutsätter att du har en god förmåga att kommunicera till olika målgrupper och förstå vikten av ett diplomatiskt förhållningssätt i kombination med att förmedla kompetens och kunnande.

Då vi verkar för våra medlemmars skull och engagerat driver dessa frågor förutsätter rollen att du har mycket god kännedom om villkor och förutsättningar för företagare inom de gröna näringarna i Sverige samt förståelse för hur en medlemsdriven organisation fungerar.

Vi kommer att uppskatta din förmåga att bygga nära och personliga relationer med såväl kollegor som andra målgrupper, och din förmåga att snabbt kunna sätta dig in i nya frågeställningar är något du tycker är inspirerande.

Som person är du öppen, nytänkande, lyhörd och samarbetsorienterad.

Vi erbjuder dig

Har du precis som vi ett starkt engagemang för samförståndslösningar och den stabilitet som en gemensam jordbruks- och handelspolitik innebär kan vi erbjuda dig en attraktiv och variationsrik tjänst på plats i Bryssel. Vi är en organisation som värdesätter nytänkande och erbjuder bra förmåner och vi är även en stor organisation att utvecklas i.

Välkommen att söka tjänsten!

I denna rekrytering samarbetar vi med Badenoch & Clark och har du frågor om tjänsten vänligen kontakta rekryteringskonsult Daniel Grape 073-684 70 16 och Robert Samuelsson på 073-684 75 79. Du ansöker tjänsten via badenochandclark.se. I processen sker urval löpande och du är välkommen med din ansökan senast 29 mars.
Mer info
Kontaktperson Robert Samuelsson
Telefon 0736847579
Område Stockholms stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Miljö & Djurvård, Naturvård
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Badenoch & Clark AB
Hemsida http://www.badenochandclark.se/
Sista ansökningsdag 30 mars (9 dagar kvar)