Miljöingenjör

Miljöingenjör

AF Gruppen är en ledande norsk entreprenör- och industrikoncern. AF har nu valts av Trafikverket för utbyggnaden av E4 Förbifart Stockholm.

Förbifart Stockholm är en 21 km lång ny sträckning av E4:an som till stora delar byggs i tunnel från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr. Kontraktsvärdet uppskattas till 3 400 MSEK.

AF Gruppens entreprenad (FSE 305) är belägen i Ekerö kommun och sträcker sig 6 km från norra delen av Kungshatt, under Lovö till mitten av Lambarfjärden. Entreprenaden omfattar anläggningsarbeten för ca. 6 km huvudtunnlar, 7 km ramptunnlar och 8 schakter. I vägtunnlarna ska vägkroppen byggas med VA-system, OPI-kanalisation samt inklädnadsvalv. Kontraktet ferdigställas innom mars 2026.

Vi behöver komplettera teamet med flera duktiga medarbetare, och söker nu både en ledare och en eller flera ingenjörer inom miljöområdet.

Arbetsuppgifter
Som miljöledare/-ingenjör ansvarar du för den externa miljön vid reglering, planering, projektering och utförande av projekt. Arbetsuppgifterna inkluderar projektering och projekteringsledning, risk- och konsekvensbedömningar, arbete med externa miljöplaner, utsläppstillstånd, regleringsändringar och dispensansökningar.

Du kommer att ansvara för att följa upp krav i lagar och förordningar, avtal och andra myndighetskrav inom miljö, samt att följa upp och dokumentera att dessa uppfylls både inom AF Anläggning och av våra samarbetspartners. Du kommer också att leda och följa upp miljöprocesser mot offentliga förvaltningsorgan.

Som miljöledare har du ledningsansvar för en eller flera miljöingenjörer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst tre års utbildning i relevanta ämnen. För tjänsten som miljöledare krävs 3-5 års relevant erfarenhet. För tjänsten som miljöingenjör är både erfarna och nyutexaminerade kandidater relevanta. Kunskap om ISO 14001 är en fördel.

Du måste ha körkort klass B och bo inom dagligt pendlingsavstånd till projektet.

Det dagliga arbetet inom projektet präglas av högt tempo och samarbete. Därför är det viktigt att du trivs med att ha en hektisk vardag och att du gillar att jobba med andra och vill bidra positivt till arbetsmiljön.

Vi erbjuder
På AF Gruppen blir du en del av en gemenskap av engagerade yrkesmän, som brinner för ämnet och att nå resultat. På AF tror vi att det finns ett samband mellan trivsel och prestation, och vi är stolta över att kunna visa på såväl goda resultat för företaget som hög trivsel bland de anställda. Vi värdesätter entreprenörsanda och ger förutsättningar för att kompetenta medarbetare ska kunna fortsätta att utvecklas.

Vi erbjuder konkurrenskraftig lön och möjlighet till delägande i AF Gruppen genom egna aktieprogram.
Mer info
Kontaktperson Kjetil Vikane
Telefon +47 951 20 016
Email Mejla Kjetil Vikane
Område Stockholms stad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Ingenjör, Energi & Miljö, Miljö & Djurvård, Miljö
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://afgruppen.se/
Sista ansökningsdag 31 maj 2021 (24 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

AF Gruppen är en ledande entreprenör- och industrikoncern. Målet med vår verksamhet är att skapa värden för kunder, aktieägare, anställda och resten av samhället.

Vi är stolta över våra goda ekonomiska resultat, men de icke-finansiella värden som vi skapar varje dag är lika viktiga: en säker arbetsmiljö för våra anställda och underleverantörernas anställda, nya tjänster som bidrar till att lösa samhällets miljöutmaningar och ett etiskt affärsförfarande som skapar trygghet för våra kunder. Detta ger oss i sin tur möjlighet att skapa ytterligare värden för våra aktieägare.