Hoppa till innehåll
Försvarsmakten logotyp

Chef Logistikavdelningen till kadettbataljonen

Militärhögskolan Karlberg söker Avdelningschef med placering på Logistik - och säkerhetsavdelningen vid Kadettbataljonen.

På Militärhögskolan Karlberg (MHS K) genomförs grundläggande officersutbildning av kadetter inom ramen för det treåriga Officersprogrammet (OP) lett av Försvarshögskolan (FHS). OP leder till en yrkesexamen om 180 högskolepoäng samt fänriks grad vid anställning i FM.

Parallellt med detta genomför Kadettbataljonen militär professionsutbildning under s.k. Försvarsmaktstid (FMT) som omfattar chefs- och individutveckling, militär färdighet samt fysisk träning. Kadettbataljonen stödjer Försvarshögskolan i genomförandet av Officersprogrammet främst avseende övningsplanering, säkerhet och logistik under övningar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Stödja bataljonen avseende planering och genomförande inom främst delfunktionerna förnödenhetsförsörjning, transporttjänst samt till del övrigt logistikstöd och kommendantur.
 • Leda och utveckla medarbetarna samt verksamheten inom avdelningen.
 • Samverka såväl internt vid Militärhögskolan Karlberg som externt mellan Försvarsmaktens förband och skolor jämte Försvarshögskolan och andra aktörer.
 • Leda och samordna materielplanering på både kort och lång sikt, inom bataljons ram.
 • Verksamheten kan vara av skiftande karaktär samt omfattning, där ett flexibelt förhållningssätt och uppgiftsanpassning är förutsättningar för att uppnå förväntade resultat.
Kvalifikationer
 • Specialistofficer OR8 (förvaltare)
 • Chefserfarenhet alternativt i arbetsledande befattning
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
 • Körkort B.
Meriterande
 • Tidigare tjänstgöring som chef med personalansvar.
 • Kunskap om och erfarenhet av funktionen logistik.
 • Körkort BE-C-CE.
 • Militära förarbevis.
 • Utbildning PRIO 5/6.
 • Tidigare genomförd internationell insats.
Personliga egenskaper

Vi söker dig som innehar en god social förmåga och som trivs med en omväxlande tjänst och kan leverera både självständigt samt i grupp.

Du bör vara strukturerad samt lösningsorienterad och finna vägen framåt på eventuella uppkomna problem, för att bidra med stöd till den gemensamma verksamheten.

Du är drivande och tar egna initiativ samtidigt som du har god kommunikativ samt pedagogisk förmåga och känner trygghet i din profession.

I ditt yrkesutövande hanterar du stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör även vid eventuell press och motgång.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Anställningsform: Tills vidare

Sysselsättningsgrad: Heltid

Tillträdesdatum: enligt överenskommelse.
 • Placeringsort: Solna.
 • Individuell lönesättning tillämpas.
Ansökan

Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla följande:
 • CV.
 • Personligt brev.
Beredd komplettera med (vidimerat)
 • Kopia på relevanta militära intyg.
 • Kopia på relevanta civila betyg.
 • Kopia på relevanta tjänstgöringsomdömen eller motsv.
Ofullständig ansökan behandlas ej.

Sista datum för ansökan är 2023-02-24

Upplysningar om befattningen kan lämnas av Tf chef logistikavdelningen Jens Lindh, tel. 073-3667674

Fackliga företrädare:

Per Österlund Officersförbundet

Hokan Pettersson SACO

Stefan Ragnebrink Försvarsförbundet

Liselotte Larsson SECO

Nås via växel: 08-514 39000
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Vid Militärhögskolan Karlberg genomförs den grundläggande treåriga officersutbildningen tillsammans med Försvarshögskolan. Vid skolan finns dessutom Managementenheten, Veterancentrum, Försvarsmaktens enhet för idrott och friskvård, Lokalplaneringsenhet Mitt och Skolenheten.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område
Typ av anställning
Sista ansökningsdag
01 maj 2023 (32 dagar kvar)

Liknande jobb

Fler från samma arbetsgivare