Projektutvecklare

Projektutvecklare

Vill du vara med och bidra till att förbättra människors livsmiljöer? Är du en samhällsbyggare med affärssinne som ser möjligheter och känner engagemang i att utveckla såväl kundrelationer och affärer som hållbara bostäder och lokaler? Trivs du i en kreativ miljö med entreprenörsanda, korta beslutsvägar och ett stort inslag av lagarbete? Då är du sannolikt den Projektutvecklare vi söker.

Wästbygg Projektutvecklings syfte är att förbättra människors livsmiljöer. Vi vill utveckla och bygga framtidens bostäder, skola, generationsboenden och arbetsplatser där gamla och unga möts i miljöer som underlättar för den som lever och verkar där. Detta gör vi utifrån vår värdegrund som handlar om att agera klokt, kreativt och med ett stort hjärta.

I vårt arbete ansvarar vi för hela kedjan från markförvärv och tillståndsprocess, försäljning utifrån egna affärsmodeller och att rätt produkt utvecklas på rätt plats, samt för att genomförandet till nyckelfärdig byggnad realiseras i samarbete med vårt entreprenadbolag. Vi har en målsättning att bygga upp en starkare organisation och en bred portfölj av utvecklingsprojekt och affärsrelationer i våra verksamhetsorter.

Ditt ansvar
I rollen som Projektutvecklare arbetar du i team med affärsutvecklare och kund- och marknadsansvarig inom Wästbygg Projektutveckling. Du har både ett tekniskt och ekonomiskt ansvar för projekten och har i uppgift att leda projektteamet i linje med bolagets inriktning från programskede till avslutad garantitid. Som projektutvecklare är du även delaktig i projekt i tidigare skeden, där affärsutvecklaren har det övergripande ansvaret. För att trivas ska du ha ett intresse för affärer, utveckling- och genomförande av projekt. Du ansvarar för att driva och utforma projekten med hänsyn till ekonomi, kvalitet, tidsramar, nöjda kunder och medarbetare. I genomförandeprocessen fungerar du vanligtvis som ansvarig beställare och innehar byggherreansvaret.

I planering, projektering och genomförande av projekt samarbetar du med personer inom Wästbyggs entreprenadbolag och du deltar aktivt i upphandlingen av konsulter och entreprenörer samt andra externa leverantörer.

Din personlighet
 • Initiativtagande och drivande
 • Relationsskapande
 • Ansvarstagande
 • Prestigelös
Dina kvalifikationer
 • Minst 5-10 års branscherfarenhet (fastighet/bygg/samhällsbyggnad)
 • Högskoleutbildning inom bygg/fastighet/samhällsbyggnad/lantmäteri alternativt likvärdig kompetens erhållen i arbetslivet
 • Erfarenhet av projektledning inom fastighetsutveckling
 • Erfarenhet av byggherrerollen
 • God kännedom om projektekonomi och ekonomisk uppföljning samt en förståelse för hur olika faktorer påverkar ekonomin i projekten
 • God kännedom om byggprocessen vilka myndigheter och intressenter som påverkar utvecklingen av en fastighet samt vilka kontakter som krävs för ett projekts genomförande
 • God kunskap inom branschjuridik och erfarenhet av branschbestämmelser samt avtal så som ABT06, ABK09, Exploateringsavtal m.m.
Övrig information
Sista ansökningsdag: 2020-11-01, då urval och intervjuer sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Tillträdesdag: Snarast, enligt överenskommelse.

Wästbygg Gruppen omfattas utav kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen (Tjänstemannaavtalet) samt med Byggnads (Byggavtalet).
Mer info
Område Solna
Yrkesroll Organisation & ledning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 1 nov 2020 (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Vi är Wästbygg Gruppen! Ett entreprenad- och projektutvecklingsföretag som varit verksamma sedan 1981. Vi har stor kunskap om att utveckla och bygga flerbostadshus, kommersiella fastigheter och industri- och logistikanläggningar. Vi lägger stor vikt vid en schysst kultur och tror att goda relationer skapas genom att vara tillmötesgående och ärliga. Med professionalitet och hjärta skapar vi bättre livsmiljöer för fler.