Chef HSEQ

Chef HSEQ

En spännande vardag – för en fossilfri framtid. Hos oss får du vara med och påverka morgondagens klimatsmarta samhälle och skapa framtidens elnät.

Inom en generation ska Vattenfalls kunder kunna leva ett klimatsmartare liv, fritt från fossila bränslen – vi har redan påbörjat den resan. Kunder, företag, politiska beslutsfattare och övrig omvärld har höga förväntningar på att energibranschen ska ställas om för att möta fler och nya krav. För att uppnå framtidens elnät så har HSEQ-funktionen inom Vattenfall Eldistribution en central roll. Nu söker vi dig som vill kliva in i en nyskapad tjänst som gruppchef.

Gruppen ansvarar för samordning och omvärldsbevakning av de olika funktionerna inom HSEQ-området (Health, Safety, Environment, Quality) Gruppen verkar för samverkan och effektivare planering inom områden som arbetsmiljö, säkerhet, elsäkerhet, miljö och kvalitet, leverantörsuppföljning HSEQ, åtskillnad, registratur, dokumentation. Gruppen består av ca 15 specialister och administratörer inom HSEQ-området.

Du kommer bl.a att
 • Leda, inspirera och utveckla ditt team, både på individ- och gruppnivå
 • Ansvara för samordning och omvärldsbevakning av de olika funktionerna inom HSEQ-området.
 • Säkerställa att vi upprätthåller våra ISO certifieringar, samt följer lagar och regler inom området i samarbete med gruppens experter
 • Säkerställa det systematiska arbetet med förebyggande säkerhetsarbetet fungerar
 • Säkerställa mätning och uppföljning samt analys av HSEQ
 • Säkerställa att medarbetare och ledare har rätt kompetens och förutsättning att kunna utföra och bidra till företagets HSEQ arbete
 • Arbeta fram verksamhetsplaner med aktiviteter inom HSEQ
 • Ansvara för styrande dokument, kvalitetsledning och revisioner, arbetsmetoder och incidentuppföljning ifråga om miljö (ISO14000), arbetsmiljö (ISO 45001), elsäkerhet och åtskillnad samt för bolagsdelegeringar inom dessa områden
 • Identifiera risker och utvecklingsområden samt ta fram förslag på strategier, mål och aktiviteter inom HSEQ
 • Ansvar för förvaltningen av bolagets lokala ledningssystem (VDMS) och vara gränssnittet mot koncernens kvalitetsfunktioner

Vi söker dig som har
 • Flera års praktisk och/eller strategisk erfarenhet av ett men gärna flera av områdena inom HSEQ
 • Flera års praktisk erfarenhet av arbete med ledningssystem
 • Chefserfarenhet där du aktivt arbetat med utveckling av medarbetare och team
 • Erfarenhet och förmåga att arbeta i större organisationer, vilket ställer krav på förmågan att arbeta processorienterat
 • Kommunikativ förmåga både när gäller skriftligt och muntligt framställan och förmåga att skapa presentationer och rapporter på både svenska och engelska för att nå fram med dina beslut och verksamhetsutmaningar
 • Dokumenterade färdigheter inom verksamhets- och målstyrning
 • Relevant akademisk utbildning
Som chef har du förmågan leda genom andra och att stimulera engagemang och samarbete i en grupp med olika funktioner. Vi tror att du är en driven, jordnära och prestigelös person som är nyfiken och villig att lära dig och vill bidra till att kontinuerligt förbättra och utveckla både medarbetare och Eldistributions verksamhet inom Vattenfall. Du kommer att ha många kontakter med både interna och externa parter varför förmågan och viljan att samarbeta, påverka och bidra till verksamhetens utveckling är viktig.

Vi erbjuder dig
Som chef för gruppen HSEQ kommer du att ha en viktigt roll i vår vision att bli Sveriges ledande elnätsföretag, för ett klimatsmartare liv. Våra medarbetares och samarbetspartners hälsa och välbefinnande är viktig för oss. En god arbetsmiljö är grundläggande i allt vi gör- och säkerheten står alltid i centrum. För oss är det viktigt att dina personliga värderingar stämmer överens med vår kultur som präglas av att göra varandra bättre, ligga steget före samt att hålla vad vi lovar.

Känns detta som ett jobb för dig? Välkommen med din ansökan senast 1 Juni.

Övrig information
Rekryterande chef: Christian Jakobsson: +46 73-805 11 52
Rekryterare: Johan Macdonald: +46-73-0852763

Fackliga representanter för denna tjänst är Eva Jirhem, Ledarna, Johan Tezelson, Akademikerna, Tobias Lindberg, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.

Befattning: Gruppchef
Placeringsort: Solna, Stockholm

Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vattenfall Eldistribution AB är ett av Sveriges största elnätsföretag och levererar el till ca 850 000 privat- och företagskunder.

Läs mer om oss https://www.vattenfalleldistribution.se/

Location: Stockholm
Mer info
Område Solna
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://careers.vattenfall.com/se/jobb/
Sista ansökningsdag 1 juni 2020 (5 dagar kvar)