Lantmätare - Vattenfall Services

Lantmätare - Vattenfall Services

Vill du vara med och utveckla ett Vattenfall Services som växer? Avdelning Miljö och Tillstånd söker nu en lantmätare med placering i Solna eller Vänersborg. Avdelning Miljö och Tillstånd arbetar med fastighets- och miljöfrågor kopplade till ny- och ombyggnation av elnät och tillhörande stationer i Sverige. Vi söker nu fler kollegor som tycker det vore spännande och utvecklande att arbeta i vår konsultverksamhet där vi möter många olika kunder. Vi arbetar med uppdrag över hela Sverige och har idag medarbetare i Luleå, Umeå, Solna, Motala och Båberg.

Din roll

Arbetet innebär att du bidrar med din lantmäterikompetens vid:
  • Upprättande av avtal och tillståndsansökningar.
  • Ansökan och handläggning av ledningsrätter.
  • Bevakning av befintliga servitut/nyttjanderätter.
  • Arbeta med markvärdering vid olika typer av intrång.
  • Förhandling och dialog med kommuner vid upprättande av markavtal.
  • Samarbeta med entreprenörer och nätägare i frågor som rör ny- och ombyggnation av elnät och tillhörande stationer.
  • Rådgivning och utbildning i frågor gällande avtal och tillstånd.
  • Hantering av komplexa markåtkomstfrågor.
Du och hela avdelningen ansvarar även för att hålla goda kontakter med myndigheter och juridiska instanser. Arbetet vi gör kräver struktur, gott omdöme och att vi handlar i enlighet med mål och riktlinjer. Resor ingår som en naturlig del i tjänsten.

Dina kvalifikationer
Vi är en organisation i tillväxt och vi vill fortsätta att utveckla både vårt tjänsteutbud och vår kundbas. Med det som utgångspunkt söker vi medarbetare som har kundfokus, är lyhörda och kan bidra med innovativa idéer.

Du har lägst kandidat- eller högskoleingenjörsexamen inom samhällsplanering, lantmätarutbildning alternativt en fastighetsrättslig utbildning. Det är meriterande om du dessutom har några års arbetslivserfarenhet och kunskap om plan- och bygglagen, delen som avser planprocessen, fastighetsrätt och fastighetsvärdering, Ledningsrättslagen och Miljöbalken.

Du trivs med teamwork, men är också van vid att arbeta på egen hand som sakkunnig där du har utvecklat din förmåga att nå fram till korrekta avvägningar och prioriteringar under arbetets gång.

Det är viktigt att du kan driva processer från start till mål med hög kvalitet och i nära kontakt med dina kunder. Du är tydlig i tal och skrift, både vad gäller svenska och engelska. God datorvana är ett måste.

Vi ser fram emot din ansökan med CV och personligt brev senast den 23 September.

Frågor
Rekryterande chef Mia Eriksson, tel. 070-671 22 20
Rekryterare Anneli Jarlsheim. tel 072-585 28 76

Fackliga representanter
Anders Sundqvist Unionen
Joel Hersan SEKO
Torbjörn Blom Akademikerna
Anders Landqvist (Nyköping) Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll och säkerhetsintervju i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
Mer info
Område Solna
Yrkesroll Teknik & Ingenjör
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.vattenfall.se/jobb
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Vattenfall Services är ett av Sveriges ledande företag inom underhåll och byggnation av el- och energianläggningar. Vi utför även drift och underhåll av kraftanläggningar för el- och värmeproduktion, genomför underhållsarbete åt industrikunder och erbjuder tjänster inom belysning, energieffektivisering och mätning. Våra drygt 1 600 medarbetare finns på ett 90-tal orter i Sverige. Bland våra kunder finns nät- och energibolag, industrier, kommuner, landsting och entreprenadbolag. Läs mer på www.vattenfallsevices.se

Vår företagskultur präglas av säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en mål- och projektorienterad organisation.

Följ oss gärna!

Linkedin – Vattenfall Services Nordic AB

Instagram – vattenfallservices