Utredningsledare Miljö - med inriktning miljö och klimatkrav

Utredningsledare Miljö - med inriktning miljö och klimatkrav

Arbetsuppgifter
Miljöenheten på verksamhetsområde Planering söker dig som vill ingå i vårt team som förvaltar och utvecklar Trafikverkets Miljö- och klimatkrav i samverkan med branschens aktörer. Genom ett systematiskt kravställande i våra upphandlingar bidrar vi till hållbarhet på ett effektivt sätt. Teamet arbetar även med systematiskt miljöarbetet enligt standarden ISO 14001.

Som utredningsledare kommer du leda och genomföra utredningar för att ytterligare effektivisera Trafikverkets kravställande i upphandlingar av varor, entreprenader och tjänster. Att utveckla krav som stimulerar innovation samtidigt som de är tydliga, transparanta och uppföljningsbara är en utmaning. Du kommer delta i samordningen av Trafikverkets arbete och ingå i den grupp som samverkar med storstäderna Göteborg, Stockholm och Malmö i utvecklingen av gemensamma entreprenadkrav. Miljöenheten är en expertenhet och i arbetsuppgifterna ingår att bistå med expertstöd internt och externt för att underlätta den praktiska tillämpningen av kraven. Att ta fram vägledning, informera och kommunicera kraven är en del av arbetet med att ge expertstöd.

Du kommer att svara på remisser inom området, delta i regeringsuppdrag och företräda Trafikverket i externa kontakter, både nationellt och internationellt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket.
  • har högskole- eller universitetsutbildning (om minst 240p) inom miljö/naturvetenskap, teknik eller samhällsplanering.
  • har flera års erfarenhet av kvalificerat arbete inom miljöområdet.
  • har god kunskap om och erfarenhet av utveckling och tillämpning av miljö- och klimatkrav i upphandlingar.
  • har god kunskap om miljöledningsarbete och standarden ISO 14001.
  • har erfarenhet av att leda utrednings- och analysarbeten i syfte att åstadkomma systematiska förbättringar.
Det är meriterande om du
  • har praktisk erfarenhet av utveckling och tillämpning av miljö- och klimatkrav kopplat till bygg- och anläggningsarbeten och transporttjänster.
Som person är du strukturerad och analytisk med förmåga att se helheten i komplexa frågeställningar. Du är mål- och resultatorienterad och trivs med teamwork och att ha en samordnande och stödjande roll. Du kan kommunicera med en god pedagogisk förmåga.

I denna rekrytering kan urvalstest och arbetsprov komma att appliceras.

Valbara placeringsorter: Borlänge, Solna, Göteborg

Intervjuort: Borlänge

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-04-12

Upplysningar

Rekryterande chef Malin Kotake
0101231239

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

SACO Peter Johansson
0101235928

ST Jerk Wiktorsson
0101231104
Mer info
Kontaktperson Malin Kotake
Telefon 0101231239
Område Solna
Yrkesroll Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 12 apr 2020 (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.