Trafikanalytiker

Trafikanalytiker

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Stockholmsregionen växer kraftigt samtidigt som det finns krav på att regionens transportsystem långsiktigt ska anpassas till kraven för en hållbar framtid. Trafikverkets ansvar är att lämna förslag på lösningar och ta fram beslutsunderlag som visar att de effektivt hanterar bristerna och samtidigt säkerställer en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. Genom prognosmodeller tas resenärsflöden, färdmedelsval och resväg fram. Effekterna på tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö och driftskostnader beräknas. Slutligen sker en samhällsekonomisk analys och samlad effektbedömning.

Att göra regionala trafikanalyser i Stockholmsregionen innebär särskilda utmaningar eftersom transportsystemet är stort och komplext med flera konkurrerande sätt att resa samt att det finns svårfångade kapacitetsbrister som får betydelse för färdmedelsval och resväg.

Vi söker nu en trafikanalytiker med arbetsuppgifter inom följande områden:
 • genomföra, beställa och kvalitetssäkra prognoskörningar, effektberäkningar och samhällsekonomiska analyser av infrastrukturinvesteringar och styrmedel, t.ex. trängselskatt.
 • validera och implementera prognosmodeller för resande och godstransporter,
 • arbeta med åtgärds-effektsamband och anpassa dem för tillämpningar inom olika delar av verksamheten
 • följa upp trafikflöden, effekter och samhällsekonomiska effekter av genomförda investeringar.
Du arbetar i ett team tillsammans med engagerade kollegor inom olika kompletterande kompetensområden. Trafikanalytikerna är inom avdelningen Region Stockholm placerade på enheten Strategisk samhällsplanering men verkar som trafikanalytiskt stöd åt hela avdelningen. Enheten arbetar med att analysera mål, brister och åtgärdsinriktningar för Stockholmsregionens transportsystem samt tar fram strategier mot ett långsiktigt hållbart och effektivt transportsystem. Vidare lämnar enheten bl.a. underlag för upprättande av nationell plan och regionala planer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp med inriktning inom trafik- och prognosmodeller, trafikplanering, matematik och statistisk analys eller har annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har kunskap om följande områden:
  • prognosmodellen Sampers och nätutläggningsprogram, t.ex. EMME
  • mikro och/eller makro-analyser av kapacitet i vägnät
  • effektberäkning av transportsystem.

Det är meriterande om du
 • har erfarenhet av projektledning
 • har erfarenhet av att använda några av ovan nämnda system.
Vi söker dig som drivs av att självständigt organisera ditt arbete samt leverera resultat med hög kvalitet. Du är analytisk och tar dig an komplexa frågeställningar och utvecklar vinnande lösningar utifrån ett helhetsperspektiv. Du har väl grundade och tydliga värderingar samt förmåga att begreppsmässigt formulera motiv för beslutssituationer. Du kommunicerar pedagogiskt och förenklar komplexa samband för att nå fram till en individ eller grupp.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-04-29

Upplysningar

Rekryterande chef Peter Huledal
0101231336

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Pernilla Wistrand
0101236235
Mer info
Kontaktperson Peter Huledal
Telefon 0101231336
Område Solna
Yrkesroll Transport & Logistik, Logistik, Teknik & Ingenjör, Matematik, Statistik & Information, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 29 apr 2019 (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.