Teknisk specialist Projekt ERTMS & EEIG ERTMS User Group

Teknisk specialist Projekt ERTMS & EEIG ERTMS User Group

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en internationell, teknisk och nätverkande roll? Som teknisk specialist kommer du vara en viktig länk mellan Projekt ERTMS i Sverige och EEIG ERTMS Users Group i Bryssel. Rollen är ny och erbjuder dig möjlighet att växa tillsammans med uppdraget.

EEIG ERTMS Users Group har till syfte att utveckla det europeiska signalsystemet ERTMS och att se till att järnvägsnätverket i Europa är säkert, tillförlitligt och ett kompatibelt. Målet är att utvecklingen och utrullningen av ERTMS ska ske enhetligt och korrekt i hela Europa och de agerar därför som en gemensam plattform kring all utveckling, implementering och optimering av ERTMS. Plattformen består av tekniska experter och arbetsgrupper inom olika kompetensområden. ERMTS Users Group ansvarar för att kommunicera ut aktiviteter och information till andra Europeiska organisationer såsom European union agency for railways (ERA), European rail infrastructure managers (EIM) och The voice of European railways (CER). Arbetsgrupperna inom ERTMS Users Group samarbetar även med representanter från Union industry of signaling (UNISIG), den signaltekniska branschorganisationen.

Som teknisk specialist kommer du att vara ansvarig för att Projekt ERTMS är involverad och delaktig i det senaste och framtida arbetet kring ERTMS. Du är representant för Projekt ERTMS och samlar samt överför kunskap mellan Sverige och Bryssel. Du bidrar aktivt med din kunskap inom arbetsgrupper samt till medlemsorganisationerna. Du leder aktiviteter och möten och ansvarar för att resultat uppnås.

I rollen har du många interna och externa kontakter, där du arbetar aktivt för att bygga nya samt vårda befintliga nätverk.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom teknik, signal, telecom eller annan inriktning som vi bedömer likvärdig. Din examen får vara högst fem år gammal. För att du ska vara aktuell måste din utbildning vara helt färdigställd (minst 180 hp) vid anställningstillfället. I samband med en anställning kommer vi inhämta examensbevis. För att lyckas i rollen har du stort intresse för och en vilja att utvecklas inom området signalteknik.

Det är meriterande om du har kunskap inom ERTMS, Europeiskt standardiseringsarbete och har erfarenhet av systemarkitektur. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att formulera tekniska rapporter och hantera samt tolka tekniska dokument. Det är en stor fördel om du har internationell erfarenhet.

Du talar och skriver svenska och engelska flytande. Det är meriterande om du har goda språkkunskaper i tyska och/eller franska.

Som person är du kommunikativ och duktig på att förmedla information. Du är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du är god relationsbyggare som bygger nya och vårdar befintliga nätverk. Du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma. Vidare har du en god analys och problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar som är hållbara ur ett helhetsperspektiv. Du drivs av att levererar resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-09-23

Upplysningar

Rekryterande chef Anders Åkeson
0101243928

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Håkan Wiss
0101237435
Mer info
Kontaktperson Läs mer om EEIG ERTMS Users Group: www.ertms.be
Telefon 0101243928
Område Solna
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 23 sept (3 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.