Strategisk planerare

Strategisk planerare

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Enheten Strategisk Samhällsplanering inom avdelningen Region Stockholm arbetar med att analysera tillstånd och brister utifrån målen för regionens transportsystem samt ta fram strategier mot ett långsiktigt hållbart och effektivt transportsystem. Vidare lämnar enheten underlag för upprättande av nationell plan och regionala planer. Enheten deltar också i andra aktörers planering, i särskilda regeringsuppdrag eller lämnar underlag för storstadsförhandlingar.

Vi söker nu en regional strategisk planerare som kan verka som kvalificerad handläggare eller som samordnande processledare. Tjänsten kan inriktas såväl mot transportsystemet som helhet, som mot särskilda frågeställningar inom järnvägssystemet. Du kommer att arbeta i team tillsammans med väl motiverade kollegor med olika kompetens. I rollen kan ingå att företräda Trafikverket externt gentemot andra organisationer och media. Arbetsuppgifterna varierar men omfattar bl.a. att:
 • ta fram beslutsunderlag för den nationella och regionala långsiktiga planeringen
 • stå för bedömningar inom samhällsekonomi och göra andra strategiska avvägningar
 • föra dialog med regionala aktörer om den transportpolitiska inriktningen och strategiska planer
 • genomföra utredningar och sammanställa redovisningar med anledning av t.ex. regeringsuppdrag
 • bedriva kartläggningar av tillstånd och brist, inom t.ex. järnvägsområdet, samt ta fram prioriteringsgrunder
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
 • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 240 hp med inriktning mot samhällsplanering, statistisk analys, nationalekonomi och statskunskap eller har annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har flerårig erfarenhet:
  • från strategiskt planeringsarbete och/eller myndighetsarbete med anknytning till Storstockholm.
  • av arbete med transportsystemets effekter och samhällsekonomisk analys
  • av att bygga samverkan med andra planerade aktörer.

Det är meriterande om du:
 • har erfarenhet från arbete med strategiska järnvägsfrågor
 • har god kunskap om Storstockholms transportsystem
 • har erfarenhet av att göra upphandlingar och handleda konsulter
 • har erfarenhet av att företräda en organisation i media
 • är duktig skribent med god språkbehandling på svenska.
Vi söker dig som drivs av att leverera resultat inom strategisk verksamhet och har en förmåga att självständigt prioritera i stora informationsflöden. Vid behov når du framgångsrikt resultaten genom samarbete och samverkan. Du har god problemlösningsförmåga som innebär att du tar dig an komplexa frågeställningar och utvecklar vinnande lösningar utifrån ett helhetsperspektiv. Då tjänsten innebär många externa och interna kontakter söker vi dig som är bra på att skapa förtroendefulla relationer i såväl nya som befintliga nätverk.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-03-24

Upplysningar

Rekryterande chef Peter Huledal
0101231336

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Pernilla Wistrand
0101236235
Mer info
Kontaktperson Peter Huledal
Telefon 0101231336
Område Solna
Yrkesroll Ekonomi, Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 24 mars (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.