Strategisk planerare - resenärsmiljöer och cykel

Strategisk planerare - resenärsmiljöer och cykel

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en strategisk planerare som kan verka som kvalificerad handläggare och som processledare med inriktning mot enhetens uppdrag inom resenärsmiljöer, kollektivtrafik, cykel och andra hållbara ressätt.

I rollen ingår även att företräda Trafikverket externt och formulera budskap för media. Du kommer att arbeta i team tillsammans med engagerande kollegor inom olika kompletterande kompetensområden, där dina uppgifter kan variera över tid. Bland arbetsuppgifterna finns att, inom ovan angivna uppdrag:
 • göra tillstånds- och bristanalyser och samråda med intressenter om behov.
 • driva strategiska utredningar för att få fram prioriteringsgrunder och andra beslutsunderlag för övergripande planering av åtgärder inom områdena trafikantmiljöer och infrastruktur för kollektivtrafik, cykel och andra hållbara ressätt.
 • stå för bedömningar inom samhällsekonomi och göra andra strategiska avvägningar.
 • delta och stödja Trafikverkets planeringsprojekt i strategiska frågor.
 • initiera och bevaka olika typer av utvecklingsprojekt.
Tjänsten är placerad på enheten Strategisk Samhällsplanering inom avdelningen Region Stockholm. På enheten sker kartläggning av tillstånd och brister samt strategiska analyser för ett långsiktigt hållbart och effektivt transportsystem. Vidare lämnar enheten underlag för upprättande av nationell plan och regionala planer. Enheten deltar också i andra aktörers planering, exempelvis i särskilda regeringsuppdrag eller, som i den nu aktuella revideringen av den regionala cykelplanen som drivs av Landstinget, Region Stockholm.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 240 hp inom väg- och vatten eller samhällsbyggnad alternativt annan utbildning med inriktning mot samhällsplanering eller beteendevetenskap, alternativt har annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har flerårig erfarenhet av
  • strategisk planering av åtgärder och övergripande trafiklösningar, särskilt kollektivtrafik
  • kommunal eller statlig planering
  • planering för trafikslaget cykel
  • arbete med tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning
  • att bygga samverkan med andra planerade aktörer

Det är meriterande om du har
 • erfarenhet av utformning av kollektivtrafikens trafikantmiljöer t.ex. på järnvägsstationer och hållplatser för buss
 • kunskap om effektberäkning och samhällsekonomisk analys av infrastrukturåtgärder
 • erfarenhet av arbete med trafiksäkerhet inom området.
Vi söker dig som drivs av att arbeta med ett sakområde som ingår i ett brett sammanhang där olika förutsättningar kan påverka resultatet och det därför kan krävas kreativa lösningar. Du behöver vidare ha förmåga att arbeta självständigt och strukturerat för att uppnå tydliga resultat, i t.ex. utredningsarbete. Då tjänsten innebär många externa och interna kontakter söker vi dig som är bra på att skapa förtroendefulla relationer samt är lyhörd och en god kommunikatör.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-05-01

Upplysningar

Rekryterande chef Peter Huledal
0101231336

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Pernilla Wistrand
0101236235
Mer info
Kontaktperson Peter Huledal
Telefon 0101231336
Område Solna
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 1 maj 2019 (9 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.