Samordnare Beredskapsresurser

Samordnare Beredskapsresurser

Arbetsuppgifter
Fordonsresursers uppdrag är att ansvara för Trafikverkets verksamhet som järnvägsföretag och för denna verksamhet nödvändiga tillstånd och säkerhetsstyrning, samt förvaltning av Trafikverkets fordon och beredskapsmaterial. Enheten Beredskapsresurser, som ingår i Fordonsresurser, arbetar med vägfordon och övriga resurser för kris och höjd beredskap (bl.a. tillfälliga broförbindelser, reservkraft, bandvagnstrasport samt CBRN materiel).

Verksamhetens kunder finns främst inom Trafikverket, men även externa kunder förekommer. Verksamheten omfattar även förvaltning av depåer och förråd där materielen förvaras.

För att förstärka enheten söker Trafikverket nu en Samordnare.

Arbetsuppgifterna erbjuder bredd och variation, och innefattar bland annat följande:
 • Övergripande administrativt stöd i enhetens arbete, agera som förbindelse mellan bl.a. Trafikverkets egna strukturer (Fastighetsavdelningen, Planering, Underhåll, IT mm), samt externa myndigheter och företag
 • Samordning av fastighetsäranden inkl beställning, uppföljning och säkerställande att våra fastigheter har efterfrågad funktionalitet
 • Kontroll över säkerhets, lås- och larmrutiner inom enhetens fastigheter
 • Hantering av lagerhållningssystem, planering, inköp
 • Omvärldsbevakning och riskanalys.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
 • Har högskoleutbildning om minst 180 hp inom något/ några för tjänsten relevanta områden. Det kan t ex vara kvalitet och riskhantering, fastighetsförvaltning, samhällsbyggnad mm. Alternativt annan eftergymnasial utbildning som vi tillsammans med arbetslivserfarenhet bedömer som likvärdig
 • Flerårig dokumenterad erfarenhet av kvalificerat arbete i en multifunktionell roll med liknande arbetsuppgifter (t ex som säkerhets och risksamordnare, beredskapsansvarig, larmansvarig, säkerhetsskyddsspecialist mm)
 • Kännedom om och erfarenhet av arbete med beredskapsplanering för kris och/ eller höjd beredskap
 • Körkort för personbil
 • Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du:
 • Har utbildning inom kvalitets och riskhantering
 • Har erfarenhet av projektledning
 • Har erfarenhet av system engineering och kravhantering
 • Har arbetat inom offentlig (statlig eller kommunal) verksamhet
 • Har arbetat med lås/larm/fysisk säkerhet samt säkerhetsskyddsfrågor
 • Har kunskaper inom entreprenadjuridik och/ eller offentlig upphandling
 • Har erfarenhet av utredningsarbete, beredningar och remisser.
Som person är du strukturerad och självständig i ditt problemlösande. Ditt helhetstänk gör det lätt för dig att skapa genomförbara planer på kort och lång sikt. Du är trygg i din yrkesroll, vilket syns på hur du bygger och vårdar relationer, skapar förtroende och kommunicerar. I ditt arbete har du många kontaktytor att agera på - oavsett mottagaren kan du föra fram ditt budskap på ett konstruktivt och sakligt sätt.Vi letar efter en kollega som drivs av utveckling och förbättringar, är öppen för förändringar, samtidigt som hen är principfast och håller vid de regler som gäller för verksamheten.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Resor med övernattningar förekommer i tjänsten. Fr o m 2020 kan det vara aktuellt med roterande beredskap på icke-kontorstid (kväll/natt, helg och semester).

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov. Urvalstester kan komma att användas i den här rekryteringen.

Intervjuerna är preliminärt planerade till v. 46 i Solna.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-10-24

Upplysningar

Rekryterande chef Hans Wallin
0101231762

ST Jerk Wiktorsson
0101231104

SACO Viktoria Andersson
0101231176

SACO Bengt Skärlén
0101231366
Mer info
Kontaktperson Hans Wallin
Telefon 0101231762
Område Solna
Yrkesroll Säkerhet & Skydd
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 24 okt 2019 (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.