Säkerhetsstrateg med inriktning krisberedskap och totalförsvar

Säkerhetsstrateg med inriktning krisberedskap och totalförsvar

Som säkerhetsstrategpå Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Arbetsuppgifter
Som säkerhetsstrateg håller du ihop verksamhetens samlade arbete inom krisberedskap och totalförsvar. Du driver det proaktiva och strategiska arbetet genom utveckling, uppföljning, analys och rapportering av det samlade och nationella säkerhetsarbetet. Du bidrar till en god säkerhetskultur genom att verka för ett systematiskt arbete där krav omhändertas, risker i verksamheten är under kontroll och korrigerande åtgärder genomförs i verksamheten utifrån identifierade risker och brister. Du representerar verksamhetsområdet Underhåll i såväl interna som externa nätverk och forum. Du leder interna forum inom området och inriktar arbetet med krisberedskap och totalförsvar.

Trafikverkets arbete med totalförsvar är under uppbyggnad och du är en del av det arbetet. Du kommer därför stötta verksamhetsområde Underhåll med bland annat att
 • Bygga upp och utveckla krigsorganisationen
 • Utbilda och öva egen personal
 • Verka för att totalförsvarsarbetet uppfyller krav på säkerhetsskydd
 • Omhänderta kunskapen från risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetshantering i arbetet med totalförsvaret
 • Bidra i arbetet med kritisk infrastruktur och robusthetshöjande åtgärder i anläggningen
Du är en del av verksamhetsområdets säkerhetsenhet som utgörs av 15 medarbetare, varav sju strateger, två specialister, två samordnare och tre handläggare. Enhetens medarbetare finns placerade i stora delar av landet.

Resor är vanligt förekommande i tjänsten.

Kvalifikationer

Vem är du?

För att lyckas i rollen har du en utomordentlig god förmåga att se sammanhang och förstå dess påverkan på verksamheten. Då tjänsten kräver mycket dialog och samarbete med både interna och externa parter krävs det att du är tydlig, prestigelös och förtroendeingivande i din kommunikation samt duktig på att bygga goda relationer. Vidare är du drivande och har förmåga att planera och arbeta metodiskt för att uppnå önskat resultat och utveckling i verksamheten.

Vi söker dig som
 • har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) med inriktning krisberedskap, riskhantering, samhällssäkerhet, säkerhetsskydd, samhällsvetenskap eller statsvetenskap. Alternativt har du annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har minst 5 års aktuell arbetslivserfarenhet från operativa och strategiska uppgifter där du arbetat med utbildning, övning, framtagande av analyser och arbetssätt samt implementering av förändringar inom krisberedskap och totalförsvar
 • inom ämnesområdet har arbetat med komplexa frågeställningar i en större organisation
 • har goda kunskaper i engelska, såväl tal som skrift
 • har körkort för personbil
Vi ser det som meriterande om du
 • har påbyggnadsutbildningar från MSB eller Försvarshögskolan och eventuella certifieringar
 • har i närtid erfarenhet av att arbeta med krisberedskap och totalförsvar inom den offentliga sektorn
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer är planerade att genomföras via skype den 4-5 maj.

Möjliga placeringsorter för denna tjänst är Solna, Göteborg, Malmö eller Borlänge.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-04-18

Upplysningar

Rekryterande chef Mats Larsson
0101233925

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702
Mer info
Kontaktperson Mats Larsson
Telefon 0101233925
Område Solna
Yrkesroll Säkerhet & Skydd, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 18 apr 2021 (7 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.