Säkerhetsspecialist ERTMS inriktning trafiksäkerhet & arbetsmiljö

Säkerhetsspecialist ERTMS inriktning trafiksäkerhet & arbetsmiljö

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Som säkerhetsspecialist arbetar du med frågor som berör trafiksäkerhet järnväg, elsäkerhet, krishantering och arbetsmiljö. Du ingår i projekt ERTMS stab och är ett stöd till projektledning, delprojekt och stödfunktioner gällande Trafikverkets arbetssätt i dessa frågor.

Som säkerhetsspecialist säkerställer du att projektet bedriver ett aktivt säkerhetsarbete och du är behjälplig vid framtagande och granskning av förfrågningsunderlag samt utvärdering av anbud.
Arbetsuppgifterna innebär att du svarar för uppföljning och identifiering av projektets interna och externa utbildning och utbildningsbehov samt att du genomför projektets rapportering och uppföljning av avvikelser, tillbud och observationer inom området. Tolkning och tillämpning av författningskrav (elsäkerhet, järnvägens infrastruktur och trafiksäkerhet) ingår också.

Andra uppgifter som ingår är att samordna säkerhetspersonal i projektet samt att du stöttar projektet i att efterleva beslutade arbetssätt och vid behov stödja i framtagandet av nya. Vid behov ingår även att informera och utbilda.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
  • har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) med inriktning mot trafiksäkerhet, elsäkerhet, signal och/eller byggarbetsmiljö eller motsvarande utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har erfarenhet av arbete med trafiksäkerhetsfrågor inom järnväg
  • har erfarenhet av att arbeta strategiskt inom relevant område
  • har kunskap om svenska lagar, regler och föreskrifter som gäller inom trafiksäkerhetsområdet järnväg
Det är meriterande om du:
  • har erfarenhet från att ha arbetat med olyckshantering, elsäkerhet, säkerhetsstyrning och systematiskt säkerhetsarbete, gärna i bygg- och anläggningsbranschen
  • har erfarenhet av implementeringsarbete av nya arbetssätt
  • har erfarenhet av arbete i en stor beställarorganisation inom bygg - och anläggning alternativt från industrisektorn
Som person är du initiativtagande och självgående. Du är tydlig i din kommunikation, pedagogisk och har en väl utvecklad förmåga att skapa och bibehålla goda relationer. Du trivs med arbeta med många frågor parallellt, både självständigt och tillsammans med andra samt att du har en god förmåga att planera, analysera och att följa upp.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-06-25

Upplysningar

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Håkan Wiss
0101237435

Rekryterande chef Karin Palmblad
0101235209
Mer info
Kontaktperson Läs mer om Projekt ERTMS på vår hemsida: www.tr...
Telefon 0101231103
Område Solna
Yrkesroll Transport & Logistik, Säkerhet & Skydd, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 25 juni (4 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.