Säkerhets-, risk- och kvalitetshandläggare

Säkerhets-, risk- och kvalitetshandläggare

Som säkerhets-, risk- och kvalitetshandläggarepå Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Arbetsuppgifter
Verksamhetsområde Underhåll på Trafikverket ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår digitala förmåga och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhålla.

I distrikt Öst Stockholm behöver vi utöka funktionen för säkerhet, risk och kvalitet. Distriktet omfattar länen runt Mälaren samt Gotland, ansvarar för ca 140 entreprenadkontrakt med en omsättning på ca 4,5 mdkr per år och vi är ca 160 medarbetare som jobbar tillsammans.

Som Säkerhets-, Risk- och Kvalitetshandläggare (SRK) är du en viktig del i styrningen och uppföljningen av distriktets verksamhet. Du är generalist inom området hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet och fungerar som ett stöd för projektledare och chefer vad gäller styrning och kontroll samt tillämpning av arbetssätt. Hos oss har du bra möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt.

I rollen ingår att
  • stödja verksamheten i befintliga arbetssätt samt vid införande av nya arbetssätt, processer och verktyg
  • stödja distriktets arbete med revisioner, kontroller och myndighetsärenden
  • stödja verksamheten med integrerad och systematisk riskhantering
  • planera och genomföra ronder för uppföljning och kontroll av verksamheten
Resor inom distriktet förekommer.

Kvalifikationer

Vem är du?

Genom din förmåga att arbeta självständigt och strukturerat lyckas du driva arbetet mot uppsatta mål. Tack vare din goda kommunikations- och samarbetsförmåga skapar du goda relationer och kan förmedla nyttan av ett gott SRK-arbete.

Vi söker dig som
  • har högskoleutbildning med inriktning mot verksamhetsutveckling och kvalitetsstyrning, eller annan utbildning och erfarenhet som sammantaget bedöms likvärdig
  • har erfarenhet och kunskap om intern styrning, ledningssystem och kvalitetsarbete.
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av uppföljning av entreprenadkontrakt inom bygg och anläggning
  • har erfarenhet av uppföljning och kontroll inom något av områdena hälsa, miljö, säkerhet och/eller kvalitet.
  • har erfarenhet av att arbeta i projektform
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Möjliga placeringsorter är Solna eller Linköping.

Intervjuer är planerade att hållas via skype den 5/5 och 11/5.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-04-18

Upplysningar

Rekryterande chef Cristina Bolinder
0101238593

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702
Mer info
Kontaktperson Cristina Bolinder
Telefon 0101238593
Område Solna
Yrkesroll Administration, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 18 apr 2021 (7 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.