Riskspecialister till Stora Projekt

Riskspecialister till Stora Projekt

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Stora projekt söker fler riskspecialister. Så här säger en av våra medarbetare om arbetet: "Jag får vara med och utveckla vårt samhälle genom att bidra med min kompetens!"

Som Riskspecialist har du en viktig roll och stöttar projektet med att skapa en hållbar arbetsmiljö och säkerhetskultur. Du arbetar stödjande och drivande med syfte att skapa ett systematiskt och proaktivt riskarbete som genomsyrar projektets alla delar. Du driver riskhanteringsprocessen och ser till att riskhanteringen utförs på ett strukturerat, systematiskt och integrerat sätt. Du är expert inom området och ger stöd till projektledning, chefer, projektledare och risksamordnare.
Du arbetar för att projektet ska tydliggöra och identifiera risker och ser till att arbetssätt samt processer för riskhantering finns att tillgå.

För att se till att alla arbetar enhetligt och korrekt informerar och utbildar du projektmedlemmar i gemensamma arbetssätt. I projektet jobbar du i en grupp tillsammans med fler specialister. Du träffar även riskspecialister från andra projekt och utbyter erfarenheter i olika forum.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
  • har högskoleutbildning med inriktning riskhantering alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har erfarenhet av systematisk riskhantering i större organisation
Det är meriterande om du:
  • har erfarenhet av att arbeta med kvalitetsledning, arbetsmiljöledning och/eller säkerhetsfrågor
  • har erfarenhet av projektarbete inom bygg- och anläggningsbranschen alternativt industrisektorn
  • har erfarenhet från stor beställarorganisation
Som person är du kommunikativ och har lätt för att förmedla information. Du är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har en god analys och problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar som är hållbara ur ett helhetsperspektiv. Utöver detta har du god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du är initiativtagande och ser självständigt vad som behöver göras och agerar därefter.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-08-12

Upplysningar

SEKO Charlotte Olsson

ST Airi Larsson

SACO Håkan Wiss

Rekryterande chef Karin Palmblad
Mer info
Område Solna
Yrkesroll Service & Kundtjänst, Serviceyrken
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 3 aug (41 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.