Projektledare för Ytteranläggning ERTMS

Projektledare för Ytteranläggning ERTMS

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Som projektledare för Ytteranläggningen inom ERTMS-programmet ansvarar du för att beskriva och utveckla ytteranläggningens arkitektur och komponenter för signalsystemet, både för framtidens ERTMS-system och dagens konventionella ATC-system. I organisationen ingår bl.a. systemarkitekt, utredare och tekniska specialister.

Målbild är formulerad som: En standardiserad arkitektur för ytteranläggningen för att optimera utrullningsbarhet, LCC och tillgänglighet samt styra PDCA-arbetet gällande utformning av ytteranläggning mot uppsatta förbättringsmål.

Arbetet bedrivs inom funktionen för Ytteranläggning och som projektledare arbetsleder mellan 5 och 10 medarbetare i olika roller. Du rapporterar till projektledare för projektet "System" där systemutvecklingen inom ERTMS-programmet sker.

Vidare innebär arbetet många kontakter och samarbete med Trafikverkets verksamhetsområden Underhåll, IT och Trafikledning.

Arbetet bedrivs i en internationell miljö.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har civilingenjörsexamen med lämplig teknisk inriktning
  • har minst fem års erfarenhet av ledarskap från konstruktion av digitala styr- och reglersystem, t ex för järnväg, eller från andra system som kan bedömas vara jämförbara i komplexitet
  • har erfarenhet från arbete med modern IT-och Telekommunikation
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet från järnvägssystem
För att lyckas som Projektledare behöver du har goda ledaregenskaper och förstå vikten av väl fungerande samarbete. Som person är du drivande, strukturerad, lösningsorienterad.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-04-03

Upplysningar

Rekryterande chef Kenneth Nordstrand
0101238817

SACO Lennart Askling
0101231508

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824
Mer info
Kontaktperson Kenneth Nordstrand
Telefon 0101238817
Område Solna
Yrkesroll Organisation & ledning, Projektledare, Teknik & Ingenjör, Civilingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 3 apr (14 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.