Projektledare avtalsstrateg till ERMTS

Projektledare avtalsstrateg till ERMTS

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
ERTMS är ett av Trafikverkets största projekt och innebär ett teknikskifte i signalanläggningen på den svenska järnvägen. För dig som vill vara med på förändringsresan kan vi nu erbjuda en spännande roll som projektledare för utveckling av Trafikverkets kommersiella relation till våra systemleverantörer.

Projektledare avtalsstrateg är en senior befattning med ansvar för att driva de kommersiella frågorna gentemot projektets systemleverantörer. Organisatoriskt finns du i ERTMS utrullningsverksamhet där du utvecklar de kommersiella relationerna och säkerställer projektets perspektiv i alla avtalssammanhang. I rollen är du också avtalsansvarig gentemot leverantörerna och operativt effektuerar och följer upp beställningar hos systemleverantörerna.

Som projektledare avtalsstrateg befinner du dig i gränslandet mellan contract management, inköp och projektledning. Vi tror att du tidigare har arbetat som beställare eller leverantör av exempelvis avancerade IT-system eller andra större systemlösningar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har högskoleexamen inom relevant område alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har mångårig erfarenhet av att driva kommersiella frågor i större organisation samt utveckla kommersiella relationer
  • har mångårig erfarenhet som leverantör eller beställare av större avancerade systemlösningar
  • har mycket goda kunskaper att uttrycka dig på både svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
Det är meriterande om du har
- projektledarerfarenhet

Som person har du en affärsmässighet som gör att du ständigt ser till organisationens bästa. Du skapar strategier, prioriterar och använder resurser på ett sätt som skapar mervärde. Du är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du inger förtroende och vinner framgång i dina kommersiella relationer. Du initierar, driver och följer upp utveckling av processer och dialoger med aktuella samarbetspartners och intressenter. Du har särskilt god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-08-22

Upplysningar

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Håkan Wiss
0101237435

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

Rekryterande chef Per Gefvert
0101232487
Mer info
Kontaktperson Airi Larsson
Telefon 0101236243
Område Solna
Yrkesroll Media, Kultur & Design
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.