Projektingenjör

Projektingenjör

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter
Denna roll som projektingenjör har inriktningen mot en administrativ funktion på enheten för underhåll järnväg Stockholm. Du agerar och arbetar som samordnare samt stöd till projektledare för kontrakten, specialister och olika förvaltningsledare. Som projektingenjör deltar du i verksamhetens olika projekt och stöttar genom teknisk förvaltning, uppföljning, ekonomi samt planering och tillämpning av relevanta verktyg. Du planerar din arbetstid i dialog med projektledare, teamet och övriga projektingenjörer.

Som projektingenjör kommer du vara med och förvalta, underhålla samt utveckla det befintliga och framtida järnvägssystemet genom att medverka vid olika leverantörsmöten, hantera underrättelser samt bistå projektledaren i interna och externa kontakter, såsom kontakter med allmänhet, kommuner och andra intressenter.

Projektingenjören kommer även driva valda delar självständigt inom ett projekt och även leda vissa mindre projekt i sin helhet med ett utpekat ansvar för kontraktet. Uppföljning sker med controller och närmaste chef.

Huvudsaklig utmaning är att tillsammans med teamet förstå och kunna tillämpa de avtal och kontrakt som avtalats mellan Trafikverket och entreprenör/leverantör. I den utmaningen ligger även att kommunicera förväntningar på entreprenören och följa upp att denne uppfyller ställda krav.

Enheten jobbar hela tiden för att behålla ett bra arbetsklimat. Det gör vi genom att vi delar framgångar och förluster för att lära av varandra. Vi arbetar som ett team med en leverans där du ska känna dig delaktig.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som projektingenjör har du god problemlösningsförmåga, du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Din kommunikationsförmåga är god, du förmedlar budskap på ett tydligt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Som projektingenjör är du samarbetsorienterad, anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du är trygg, är säker i osäkra sammanhang, står upp för egna åsikter, har mod att säga ifrån samt förmåga att skilja på sak och person. Som projektingenjör är du vetgirig, håller dig à jour inom sin profession och ditt expertområde, omvärldsbevakar och trendspanar.

Vi söker dig som
  • har körkort för personbil
  • har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område såsom ingenjör, bygg och anläggning, fastighetsekonomi, samhällsplanering eller järnvägsingenjör
  • har arbetslivserfarenhet av även den administrativa delen av riskhantering, tidsplanering och ekonomihantering i projekt
  • har goda kunskaper i MS Office
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av att verka i team med inriktning på projektstyrning
  • har aktuell och relevant yrkeserfarenhet som exempelvis beställare eller entreprenör inom järnvägssektorn
  • har kunskap eller yrkeserfarenhet av avtal och lagar, gärna järnvägsspecifikt
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Börja med att svara på urvalsfrågorna innan du ser över cv och personligt brev.

Intervjuer för tjänsten kommer hållas vecka 42.

Placeringsort är Solna.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-09-24

Upplysningar

Rekryterande chef Monica Swartz
0101230487

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702
Mer info
Kontaktperson Monica Swartz
Telefon 0101230487
Område Solna
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 24 sept 2020 (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.