Nationellt Planerare - Järnväg

Nationellt Planerare - Järnväg

Arbetsuppgifter
I denna befattning kommer du att ha en bred och viktig roll i planering av framtidens infrastruktur.

Med stora satsningar i järnvägssystemet kommande år är en god planering och god framförhållning en förutsättning för ett effektivt genomförande. Arbetet inriktar sig mot investeringsplanering på en övergripande nivå inom Trafikverket med fokus på nya åtgärder i järnvägssystemet. Planeringen görs utifrån beslutad Nationell plan för transportsystemet 2018 - 2029 och har verksamhetsplaneringsperspektiv. Det innebär att du till exempel kommer att fördela medel till Trafikverkets investeringsprojekt och följa upp dessa utifrån förändringar i tid, kostnad och innehåll. Du bidrar till att strategier och inriktningar för prioritering av åtgärder på lång och kort sikt efterlevs och har många kontakter inom Trafikverket för att säkerställa god framdrift. Arbetet består också i att vid behov hantera utredningar, regeringsuppdrag och remisser, främst kopplat till järnvägssystemet. Du jobbar i en grupp med kollegor som också arbetar med investeringsplanering i det statliga transportsystemet.

Tjänsten erbjuder en överblick av vad som sker på en bred nivå i Trafikverket, med möjlighet att delta i och påverka utvecklingen av infrastrukturen samt en stor variation av arbetsuppgifter.

Tjänsten omfattar hela Trafikverkets verksamhet och kräver mycket god kunskap om verksamhet och mål och hur olika verksamheter samspelar med Trafikverkets totala mål.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket
  • har en universitets- eller högskoleexamen om minst 240 hp med inriktning ekonomi, teknik eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flera års yrkeserfarenhet av infrastrukturplanering på järnväg
Det är meriterande om du
  • har kunskap om Trafikverkets ekonomiska planeringsprocess
  • har goda kunskaper inom Excel och trivs med att använda verktyget dagligen
  • har kunskap i systemet Agresso utifrån ett planeringsperspektiv
För att lyckas i rollen som Nationell planerare med inriktning järnväg har du en god kommunikations- och samarbetsförmåga vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt, är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren samt löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du drivs också av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Vidare har du förmågan att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och kan utifrån det göra avvägningar och visa på sakligt och objektivt omdöme.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Urvalstest och arbetsprov kan komma att appliceras i denna rekrytering.

Intervjuort: Borlänge

Intervjudatum: 18 december och 7 januari

Valbara placeringsorter för tjänsten är: Borlänge, Solna, Göteborg, Kristianstad

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv. Allt för att vi tillsammans ska kunna göra Sverige närmare.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-12-08

Upplysningar

Rekryterande chef Ann-Sofie Atterbrand
0101235820

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

SACO Peter Johansson
0101235928

ST Jerk Wiktorsson
0101231104
Mer info
Kontaktperson Ann-Sofie Atterbrand
Telefon 0101235820
Område Solna
Yrkesroll Transport & Logistik, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 8 dec 2019 (1 dag kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.