Nationell samordnare inrikes sjöfart och närsjöfart

Nationell samordnare inrikes sjöfart och närsjöfart

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Denna tjänst avser att svara upp mot regeringens uppdrag där Trafikverket, i regeringens godsstrategi, ges i uppdrag att utse och inrätta en Nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart - Strategisk planerare nationellt. Uppdraget sträcker sig över en sexårsperiod och ska slutredovisas senast under juni 2024. En handlingsplan ska dock redovisas till regeringen i maj 2019. Uppdraget syftar till att främja utvecklingen av inrikes sjöfart och närsjöfart. Det ska ske i nära samarbete med olika aktörer i transportbranschen och i samråd med berörda myndigheter. Regelbundna avrapporteringar kommer sannolikt att ske i det Nationella Godstransportrådet som leds av infrastrukturministern.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har universitets/högskoleutbildning inom teknik, ekonomi eller annan högskoleutbildning som vi bedömer som likvärdig
  • har mycket goda kunskaper att uttrycka dig på både svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av att ta ansvara för regeringsuppdrag
  • har arbetat med strategisk planering inom sjöfart
  • har bred erfarenhet av arbete inom transportbranschen, i synnerhet inom godstransport/logistik/sjöfart - gärna i ledande ställning
Som person är du
  • lyhörd och kommunikativ med ett brett kontaktnät och god samarbetsförmåga. Du har också förmågan att se helheten och kan vara analytisk.
Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-11-26

Upplysningar

Rekryterande chef Håkan Persson
0101231263

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

SACO Peter Johansson
0101235928
Mer info
Kontaktperson Håkan Persson
Telefon 0101231263
Område Solna
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 26 nov (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.