Miljöspecialist

Miljöspecialist

Arbetsuppgifter
Som miljöspecialist är ditt huvudsakliga uppdrag att samordna miljöarbetet i väg- och järnvägsprojekt. Du kommer också att arbeta med miljöfrågor inom exempelvis mark, vatten, luft, buller, klimat och natur.

Du kommer att ingå som en del i en projektorganisation på ett eller flera stora projekt, där du tillsammans med projektledningen ansvarar för att samordna och driva miljöarbetet gentemot våra konsulter och entreprenörer. Uppgifterna spänner över projektets samtliga skeden, d.v.s. från planering via projektering till byggande. I rollen arbetar du brett med att samordna och säkra att projektets samtliga aktuella miljöaspekter omhändertas och samordnas i nära samarbete med övriga projektmedlemmar och teknikdiscipliner. I planerings- och projekteringsskedet kan dina arbetsuppgifter bland annat vara att säkerställa framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar till väg- eller järnvägsplaner samt tillståndsansökningar men också miljökrav för kommande upphandlingar. I byggskedet består dina arbetsuppgifter i att säkra att lagkrav, kontraktskrav med mera efterlevs så att vi kan överlämna en miljösäkrad färdig anläggning.

I arbetsuppgifterna kan också ingå att ha det övergripande ansvaret för miljöstrategiska frågor inom projektet samt driva flera samordnade uppdrag.

Du ingår även i ett nätverk av miljöspecialister inom Stora projekt, avdelning Teknik, Miljö och Fastighet. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra miljöspecialister samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen - vilket vi ser som en stor styrka. Det finns även möjlighet att driva eller delta i vårt forsknings- och utvecklingsarbete eller i utvecklingen av vårt arbetssätt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en högskole- eller universitetsexamen inom miljöområdet eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet och kompetens som vi värderar likvärdigt
  • har flerårig yrkeserfarenhet inom miljöområdet
  • har bred generell miljökompetens och erfarenhet av arbete med olika miljöfrågor
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av att arbeta konsultativt i olika skeden av plan- och byggprocessen samt med planerings- och samordningsfrågor
  • har erfarenhet från arbete i anläggningsbranschen, framförallt i väg- och järnvägsprojekt
  • har varit beställarens representant gentemot entreprenörer
  • har erfarenhet av ledning, styrning och uppföljning av miljöarbete
Eftersom tjänsten innehåller kontakter med både olika myndigheter, allmänheten och olika internationella kontakter, förväntas att du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. För att bli framgångsrik i rollen är du van att arbeta självständigt och agerar med lyhördhet och flexibilitet. Vi ser gärna att du eftersträvar ett välfungerande samarbete i alla sammanhang, och med hjälp av din goda kommunikationsförmåga kan du engagera din omgivning och förmedla ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt.

Körkort för personbil är ett krav

Intervjuort: Solna

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-11-20

Upplysningar

Rekryterande chef Jenny Boije
0101232094

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Edina Smlatic
0101231698
Mer info
Kontaktperson Jenny Boije
Telefon 0101232094
Område Solna
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Energi & Miljö, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 20 nov 2019 (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.