Miljöspecialist Mälarbanan

Miljöspecialist Mälarbanan

Arbetsuppgifter
I tjänsten som specialist inom miljö kommer du att arbeta med miljöfrågor bland annat inom områdena mark, vatten, luft, klimat, natur och buller- och vibrationer. Du kommer att ingå som en del i Mälarbanans projektorganisation, där du tillsammans med projektledningen ansvarar för att samordna och driva miljöarbetet gentemot våra konsulter och entreprenörer. Mälarbanan är ett infrastrukturprojekt som både är i planerings- och byggskedet. Är du van vid och har erfarenhet av att arbeta med en bredd av miljöfrågor finns möjligheten att samordna miljöfrågorna inom ett av Mälarbanans delprojekt.

Uppgifterna spänner över projektets samtliga skeden, d.v.s. från planering via projektering till byggande. I rollen arbetar du brett med att samordna och säkra att projektets samtliga aktuella miljöaspekter omhändertas och samordnas i nära samarbete med övriga projektmedlemmar och teknikdiscipliner.

I planerings- och projekteringsskedet kommer dina arbetsuppgifter till stor del att bestå av att vara beställarstöd inom ramen för framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar till järnvägsplanerna respektive till ansökningar om vattenverksamhet och andra ärenden enligt miljöbalken, samt även miljökrav för kommande upphandlingar. I byggskedet består dina arbetsuppgifter i att säkra att lagkrav, kontraktskrav med mera efterlevs så att vi kan överlämna en miljösäkrad färdig anläggning.

Du kommer också att ingå i ett nätverk av miljöspecialister på verksamhetsområdet Stora Projekt och rapporterar till sektionschef Miljö. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra miljöspecialister samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen - vilket vi ser som en stor styrka. Det finns även möjlighet att driva eller delta i vårt forsknings- och utvecklingsarbete eller i utvecklingen av vårt arbetssätt.

Kvalifikationer
Som person har du förmåga att tänka strategiskt och se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik, ekonomi och samhällsbyggande. Du är strukturerad, ansvarstagande, självgående och har en god analytisk förmåga samtidigt som du är lösningsorienterad och initiativtagande. Vi ser gärna att du eftersträvar ett välfungerande samarbete i alla sammanhang, och med hjälp av din goda kommunikationsförmåga kan du engagera din omgivning och förmedla ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt.

Vi söker dig som
 • har en högskole- eller universitetsexamen inom miljöområdet eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet och kompetens som vi värderar likvärdigt
 • har flerårig yrkeserfarenhet inom miljöområdet
 • har erfarenhet av anmälnings- och tillståndsprocesser enligt miljöbalken
 • har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
 • har körkort för personbil
Det är meriterande om du har erfarenhet av
 • att arbeta i projektform
 • att samordna miljöfrågor
 • planläggning av väg och järnväg och/eller arbete med detaljplaner
 • miljöområdet buller och vibrationer
 • att arbeta med stöd av konsulter och/eller gentemot entreprenörer
 • arbete i anläggningsbranschen
 • väg- och järnvägsprojekt
Placeringsort är på kontoret i Solna. Tjänsteresor i närområdet förekommer i tjänsten.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer planeras till att genomföras under v 49-50 och då i första hand via Skype.

Läs gärna mer om program Mälarbanan - vilka utmaningar det finns och vad du kan bidra med i länken som finns längst ner på sidan.

Hos oss på Trafikverket erbjuder vi dig en modern arbetsplats med många spännande utmaningar. Tillsammans med engagerade kollegor kommer du att bidra och vara till nytta för hela samhället och du är med och skapar en hållbar miljö varje dag.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-11-24

Upplysningar

Rekryterande chef Helene Boström
0101232402

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Roxan Saleh
0101236222
Mer info
Kontaktperson Helene Boström
Telefon 0101232402
Område Solna
Yrkesroll Miljö & Djurvård, Miljö, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.