Kvalificerad Inköpare

Kvalificerad Inköpare

Arbetsuppgifter
Just nu utökar vi avdelningen Inköp Öst/ Stockholm med en Kvalificerad inköpare med ansvar för programmet ERTMS (European Rail Traffic Management System) inom verksamhetsområdet Stora Projekt. Verksamhetsområdet Stora Projekt arbetar med flera av landets största infrastrukturprogram - allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Alla program har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Utbyggnaden av höghastighetsjärnväg från Stockholm till Göteborg respektive till Malmö, Norrbotniabanan och E4 Förbifart Stockholm är några andra exempel.

I rollen som Kvalificerad inköpare med inköpsansvar för ett program ansvarar du för att genomföra affärer och säkerställa att Trafikverkets inköp sker på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt samt att interna samt externa föreskrifter och regler efterlevs.

Du kommer att arbeta i tidiga skeden med inköpsstrategier, paketering, inköpsplanering och affärsupplägg för upphandlingar. Du kommer leda kvalificerade inköpare/ inköpare och ansvara för det strategiska inköpsarbetet inom ERTMS. Du kommer att leda entreprenadupphandlingar och upphandlingar av tekniska konsulttjänster. Självklart kommer du även på egen hand genomföra upphandlingar samt vara kommersiellt stöd till kontraktsägaren under kontraktens livslängd, med inriktning på kontraktets totalekonomi, uppföljning av leveransen och för erfarenhetsåterföring.

Du medverkar aktivt till att föra dialog med leverantörerna före, under och efter kontraktet för att säkerställa bra leveranser och du bidrar till samarbete med branschen för att underlätta för leverantörer att leverera innovationer och kostnadseffektiva lösningar.

Utöver ovanstående är du delaktig i utveckling av processer, rutiner och mallar. Du arbetar med omvärldsbevakning avseende bland annat konjunkturläge, leverantörsmarknad och kostnadsutveckling samt bidrar till utveckling av marknaden genom utvärdering av leverantörer och användning av nya upphandlingsmodeller för att främja innovation. I överprövningsärenden bistår du verksjuristerna med fakta.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
  • har högskoleutbildning om minst 180 hp/120 p inom teknik, ekonomi, juridik eller annan utbildning som vi, tillsammans med erfarenhet, bedömer som likvärdig
  • har flerårig aktuell erfarenhet av offentliga inköp som strategisk upphandlare
  • har erfarenhet av att arbeta med inköp, inköpsplanering och affärsdrivande verksamhet på strategisk nivå
  • har goda kunskaper inom LOU/LUF och inom entreprenadjuridik (AB/ABT)
  • har goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
Det är meriterande om du:
  • har några års erfarenhet av att arbeta med stora infrastrukturprojekt
  • har erfarenhet av projekt- och/eller uppdragsledning som beställare, teknisk konsult, entreprenör eller liknande inom järnvägsteknik
  • har god erfarenhet av förhandling
  • har erfarenhet av att leda personer, antingen som chef eller ledare.
Som person har du en stark egen drivkraft och motiveras av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Du är trygg i din yrkesroll, vilket syns på hur du bygger och vårdar relationer, skapar förtroende och kommunicerar. I ditt arbete har du många kontaktytor att agera på - oavsett mottagaren kan du föra fram ditt budskap på ett konstruktivt och sakligt sätt. Du har en affärsmässighet som gör att du ständigt ser till organisationens och affärens bästa. Du skapar strategier, prioriterar och använder resurser på ett sätt som skapar mervärde. Som Kvalificerad inköpare leder du och samordnar inköpsarbete, vilket innebär att du har förmåga att påverka och engagera din omgivning genom att tydliggöra lösningar och möjligheter.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Urvalstester kan komma att användas i denna rekrytering.

Intervjuerna är preliminärt planerade till v. 46-47 i Solna.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-11-03

Upplysningar

Rekryterande chef Ove Strömberg
0101243181

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

SACO Richard Ericsäter
0101232444

ST Anna Kraft
0101236615
Mer info
Kontaktperson Ove Strömberg
Telefon 0101243181
Område Solna
Yrkesroll Ekonomi, Inköpare
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 3 nov 2019 (17 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.