HR-partners till spännande verksamhet i förändring

HR-partners till spännande verksamhet i förändring

Som en av landets största beställare är vårt uppdrag att bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen och bidra till samhällsutvecklingen. Investering är ett av Trafikverkets fem verksamhetsområden och ansvarar för ca 1500 investerings- och reinvesteringsprojekt för både väg och järnväg. Investering har drygt 900 medarbetare i hela landet och omsätter cirka 15 miljarder kronor per år.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu HR-partners som vill arbeta och utvecklas inom en verksamhet som befinner sig i ett tillväxtskede som innebär en rad spännande utmaningar.

Vi erbjuder en bred HR-partnerroll där du arbetar i kärnverksamheten - som medlem i ledningsgrupperna och som ett viktigt stöd till cheferna i arbetet med att utveckla organisationen och medarbetarna.

Som HR-partner deltar du i arbetet med att utveckla och förverkliga verksamhetens strategier och planer. Du arbetar både strategiskt och operativt med olika uppdrag och projekt och det är du som driver genomförandet av våra HR-processer i dina delar av organisationen. Det område som har de största strategiska utmaningarna för oss är kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Våra projekt genererar tusentals arbetstillfällen och precis som övriga aktörer i branschen så måste vi hela tiden hitta nya vägar och nya lösningar för att få tillgång till den kompetens som vi behöver. Andra strategiskt viktiga områden är kultur och värderingar, ledarförsörjning och ledarutveckling, performance och talent management samt hållbart arbetsliv och digitalisering. För att driva utveckling och skapa delaktighet inom dessa områden arbetar vi med olika former av dialogverktyg, till exempel workshops, utbildningar och seminarier. Det innebär att du som HR-partner, tillsammans med dina HR-kollegor, arbetar fram och faciliterar olika former av upplägg för dessa dialoger. Rollen är omväxlande och erbjuder många intressanta möjligheter att utvecklas vidare tillsammans med en grupp som har hög kompetens och kännetecknas av mycket driv och stort engagemang.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen om minst 180 hp med beteendevetenskaplig inriktning eller annan högskoleutbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.

Du har byggt upp och utvecklat en bred HR-kompetens under ett flertal år i liknande roller inom större organisationer med väl utvecklade HR-processer. Det gör att du känner dig trygg i din HR-partnerroll och redo att utvecklas vidare i ett nytt sammanhang. För att kunna kliva in i rollen hos oss har du till exempel varit medlem i ledningsgrupper, varit med och drivit förändrings- och utvecklingsarbete, jobbat med de flesta av ovanstående HR-områden samt med fackliga förhandlingar, löner, förmåner och arbetsrättsliga frågor. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. I just de här HR-partnerrollerna behöver du ha erfarenhet av långsiktigt kompetensförsörjningsarbete eller HR-controlling.

Som person är du drivande, har ett öppet sinne och tänker gärna i nya banor. Du är analytisk, bra på att skapa struktur och uppnå resultat. För att lyckas måste vi inom HR även ha ett proaktivt och konsultativt förhållningssätt, vara skickliga på att bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen. Det innebär till exempel att du är kommunikativ och lyhörd, och driver processer och förändringsarbete på ett pedagogiskt och engagerande sätt.

Vi som jobbar i HR-teamen finns på olika ställen i landet, så förmåga att vara självgående, d.v.s. kunna planera, prioritera, genomföra och slutföra uppdrag, är absolut nödvändigt. Hög integritet och ett etiskt och moraliskt förhållningssätt är en självklarhet för våra medarbetare.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-03-28

Upplysningar

HR-chef, Investering/Stora Projekt Helena Blixt
0101244188

SACO Lennart Askling
0101231508

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

HR-chef, Underhåll Anders Löfgren
0101235362
Mer info
Kontaktperson Helena Blixt
Telefon 0101244188
Område Solna
Yrkesroll HR & Personal
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 28 mars (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.