Förvaltare Järnvägsanläggning Bankropp

Förvaltare Järnvägsanläggning Bankropp

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter
I din roll som Förvaltare Järnvägsanläggning Bankropp, ingår du i sektionen Byggnadsverk och banunderbyggnad som har ca 14 medarbetare på flera orter i landet. Sektionen har teknikområdesansvaret för broar, tunnlar, bergskärningar, banunderbyggnad samt vissa andra därtill relaterade anläggningsdelar.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som Förvaltare Järnvägsanläggning Bankropp innebär att du kommer:
 • Planera och genomföra inspektionsverksamhet av bankropp inom utpekat geografiskt område
 • Tar fram väl genomarbetade åtgärdsstrategier för bankropp inom utpekat geografiskt område och registrerar dessa i tillhörande managementsystem
 • Medverkar vid framtagning av långsiktiga planer ur ett LCC-perspektiv
 • Tar fram en samlad analys av systemens tillstånd och behov
 • Utifrån analys av bankroppens tillstånd samt utifrån framtagna åtgärdsförslag leverera underlag till nationell underhållsplan för Järnvägssystemet.
 • Tillsammans med Nationell samordnare bankropp och andra Förvaltare järnvägsanläggning på enheten, andra delar av verksamheten och externa användare fångar upp behov av utveckling och förbättring av system och arbetssätt
 • Medverka i och ansvara för utredningsprojekt av olika karaktär - både inom och utanför den egna enheten
Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har en civilingenjörsutbildning, med inriktning mot bygg och anläggning alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig
 • har flera års erfarenhet av bygg- och underhållsarbeten med inriktning mot underhåll av bankropp och/eller vägkonstruktion, alternativt har arbetat med inspektion, prioritering och underhållsplanering av bankropp eller vägkonstruktioner
 • har god datorvana och kunskap i Officepaketet
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
 • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
 • har utbildningsinriktning inom berg- och/eller geoteknik
 • har erfarenhet av ekonomiska kalkyler, såsom t ex LCC (Life cost cycle)
Som person har du god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Du är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter samt har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Intervjuer sker via Skype.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-11-26

Upplysningar

Rekryterande chef Ibrahim Coric
0101239371

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702
Mer info
Kontaktperson Ibrahim Coric
Telefon 0101239371
Område Solna
Yrkesroll Bygg & Hantverk, Teknik & Ingenjör, Civilingenjör, Byggingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 26 nov 2020 (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.