Enhetschef tillgångsförvaltning väg och väganordning

Enhetschef tillgångsförvaltning väg och väganordning

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef kommer du att ha personal-, verksamhets-, och budgetansvar. Rollen innebär att du är första linjens chef och du kommer att ha personalansvar för ett 15-tal medarbetare där du också leder, planerar och följer upp enhetens arbete. I samråd med avdelningschefen och övriga enhetschefer leder, styr och utvecklar du enhetens och avdelningens verksamhet. Enhetens teknikområden omfattar vägyta, vägkropp, vägutrustning, sidoområden och sidoanläggningar.

Du kommer ingå i avdelningens ledningsgrupp bestående av sex andra enhetschefer och avdelningschefen och du kommer att företräda avdelningen och Trafikverket både internt och externt. Det förekommer resor i tjänsten eftersom Trafikverket är en nationell myndighet och enheten har medarbetare på olika orter.

Enheten ansvarar bland annat för
 • Analys och redovisning av teknikområdenas tillstånd utifrån nedbrutna mål
 • Att beskriva behov och ge underlag till nationell underhållsplan för teknikområdena
 • Att beskriva behov av nya eller förändrade tekniska lösningar för teknikområdena inkl. utveckling av tillståndsövervakning
 • Innehåll och utveckling av tekniska beskrivningar för underhållskontrakt, inklusive underlag till upphandlingsstrategier mm
 • Strategier för vidmakthållande av anläggningstillgångar
 • Värdera Trafikverkets behov av information om tillgångarna inom enhetens teknikområden ta ansvaret för att informationen finns och är ändamålsenlig.
 • Kravställning på ny eller förändrad anläggning och regelverk
 • Vidmakthålla fastställda säkerhets- och skyddsnivåer/krav
Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • universitets- eller högskoleutbildning om 180 hp med teknisk inriktning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har flerårig chefs- eller ledarerfarenhet där du haft budget- och resultatansvar
 • har erfarenhet av att samordna strategiska frågor
 • har kunskap om enhetens teknikområde förvärvat genom flerårig erfarenhet i branschen
 • har mycket god analytisk förmåga och kan se helheten
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet att arbeta med förändringsarbete

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-10-28

Upplysningar

Rekryterande chef Ulrika Honauer
0101244425

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702
Mer info
Kontaktperson Ulrika Honauer
Telefon 0101244425
Område Solna
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 28 okt 2020 (8 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.