Enhetschef ekonomi

Enhetschef ekonomi

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Arbetsuppgifter
Du kliver in i en betydande ledarroll där du med stort ansvar, vilja och engagemang tar dig an uppdraget att leda och utveckla ekonomiarbetet inom verksamhetsområdet Trafik.

Uppdraget handlar om att tillsammans med dina medarbetare ge stöd till verksamheten i strategiska ekonomifrågor, ansvara för den ekonomiska styrningen, bedriva proaktiv controlling samt ha ett samlat ansvar för planering och uppföljning. Trafik har en omfattande verksamhet och det är viktigt att riktlinjer och arbetssätt är tydliga samt att chefer får relevant stöd i ekonomifrågor. Vidare har enhet Ekonomi det samlade ansvaret för verksamhetsområdets bidrag till den långsiktiga planeringen av Trafikverkets verksamhet.

Som ekonomichef ingår du i avdelning Verksamhetsstyrnings ledningsgrupp. Verksamhetsstyrning är med ca 55 medarbetare organiserad i 3 underställda enheter, där enhet Ekonomi består av 14 medarbetare (controllers och ekonomer). Du har i din roll personal- och budgetansvar. Som del i avdelningens ledningsgrupp bidrar du till avdelningens framdrift och leveranser samt därmed till att verksamhetsområde Trafik har en effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
  • har en högskoleutbildning inom relevant ekonomiområde eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig
  • har erfarenhet av att arbeta med strategiska verksamhetsstyrningsfrågor ur ett bredare perspektiv, gärna från större och komplex verksamhet
  • har relevant chefserfarenhet, eller har arbetat i annan ledande befattning inom området
  • är van att arbeta med nyckeltal och har goda kunskaper i Excel och Powerpoint
Det är meriterande om du:
  • har erfarenhet av ledningsgruppsarbete
  • har erfarenhet av att driva förändrings- och implementeringsarbete
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Vidare har du en god analysförmåga och helhetssyn.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-08-12

Upplysningar

Rekryterande chef Ann-Sofi Granberg
0101235916

ST Bengt Gruvman
0101231346

SEKO Dennis Ryd
0101238466

SACO Svante Lennerstedt
0101244241
Mer info
Kontaktperson Ann-Sofi Granberg
Telefon 0101235916
Område Solna
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 12 aug 2020 (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.