Enhetschef Utrullning ERTMS

Enhetschef Utrullning ERTMS

Arbetsuppgifter
ERTMS är ett av Trafikverkets största investeringsprojekt och innebär ett teknikskifte på den svenska järnvägen. För dig som vill vara med på förändringsresan kan vi nu erbjuda en spännande roll som enhetschef inom ERTMS i projekt Utrullning. Projekt Utrullnings uppdrag är att uppgradera det nationella signalsystemet på Trafikverkets anläggningar till ERTMS.

Som enhetschef är din viktigaste uppgift att tillse att delprojekt Utrullning har de resurser som erfordras både till numerär och kompetens. Du skapar goda förutsättningar för att dina kompetenta och ambitiösa medarbetare når mål och hållbara resultat över tid, genom att utveckla och effektivisera verksamheten. De etiska aspekterna är viktiga i arbetet och kräver en affärsmässig förståelse. Du ansvarar även för att skapa samverkan och effektiva samarbetsformer inom programmet och Trafikverket. Du informerar och kommunicerar verksamheten internt såväl som externt. Du har personalansvaret för enheten och ingår i ERTMS-programmets ledningsgrupp, där du både ska företräda din enhet och verka för att hela ERTMS-programmet ska fungera väl.

Kvalifikationer
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning med relevant inriktning
  • har mångårig och i närtid aktuell erfarenhet som chef och ledare från en större organisation
  • har arbetslivserfarenhet från en tekniskt komplex verksamhet eller investeringsprojekt
Det är meriterande om du
  • har järnvägskunskap
  • har erfarenhet av arbete i komplexa järnvägsprojekt
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer är planerade att genomföras via skype den 21 och 22 december.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Möjlig placeringsort är Solna, Malmö eller Örebro.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-11-30

Upplysningar

Rekryterande chef Anders Åkeson
0101243928

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Roxan Saleh
0101236222
Mer info
Kontaktperson Anders Åkeson
Telefon 0101243928
Område Solna
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 30 nov 2020 (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.