Controller

Controller

Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att aktivt stödja och vägleda regionens verksamhet genom att sammanställa, tolka och bryta ner direktiv och anvisningar. Du bidrar till att skapa en balanserad styrning och ger förutsättningar för uppföljning. Du analyserar och ser avvikelser, samband och trender samt beskriver konsekvenser och föreslår korrigerande åtgärder. Månads- och tertialvis sammanställer du och rapporterar måluppfyllnad och det ekonomiska läget samt efter beslut hanterar ev. korrigeringar. Detta gör du tillsammans med enhetschefer i regionen och i samarbete med övriga medarbetare och controllers.

Du utvecklar verksamheten genom att föreslå förbättringar och förenklingar. Det innebär även att bereda beslutsunderlag, stödja i verksamhetsplanering, samt att stödja vid införande av nya arbetssätt/verktyg. Du kommer att ta fram rapporter och presentationer, utbilda i tillämpning av arbetssätt och verktyg, samt vara föredragande till ledningen för den egna verksamheten.

Kvalifikationer
Då tjänsten innebär mycket samarbete, värdesätter vi god samarbetsförmåga. Du behöver ha god kommunikationsförmåga som innebär att du kan förmedla budskap på ett enkelt sätt och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du ska agera självständigt inom givna ramar, fastställda tids- och verksamhetsplanering, mål och riktlinjer. Du har god problemlösningsförmåga som innebär att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med inriktning ekonomi eller annan utbildning och erfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig
  • har några (2-3) års aktuell och relevant erfarenhet av controllerarbete från offentlig verksamhet med inriktning mot infrastrukturinvesteringar
  • har mycket goda kunskaper i Excel och goda kunskaper i övriga Officepaketet
  • har goda kunskaper i svenska både till tal och skrift
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av UNIT4/Agresso
Placeringsort är på kontoret i Solna.

I denna rekrytering kan webbaserade testverktyg eventuellt komma att användas. Dessa skickas ut via mejl efter sista ansökningsdatum.

Intervjuer beräknas hållas unde v. 24.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-06-03

Upplysningar

Rekryterande chef Tyra Wikström
0101243188

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Pernilla Wistrand
0101236235
Mer info
Kontaktperson Tyra Wikström
Telefon 0101243188
Område Solna
Yrkesroll Ekonomi, Controller, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.