Chef för arbetsplatskontroller

Chef för arbetsplatskontroller

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter
Enhet Arbetsplatskontrollers uppdrag är att verka för en god säkerhet och en god arbetsmiljö vid väg- och järnvägsarbeten. Kontroller genomförs inom olika områden, dvs inom underhållsarbeten, investeringsprojekt och inom de största projekten i Sverige .

Enheten är verksam över hela landet så medarbetarna i gruppen är geografiskt spridda från Luleå i norr till Kristianstad i söder. Eftersom mycket arbete pågår under helger eller nattetid, arbetar många av medarbetarna utanför kontorstid. Arbetsplatskontroller ansvarar också för analys och återkoppling om säkerheten på Trafikverkets byggarbetsplatser till högsta ledningen.

En organisatorisk förändring genomfördes nyligen så du får möjlighet att vara med i det utvecklingsarbetet. Där är fokus på att ytterligare förbättra samarbetet internt inom Trafikverket och framförallt utveckla analysfunktionen och återkopplingen till verksamheten på alla nivåer, som kan påverka säkerheten på byggarbetsplatser.

Huvudarbetsuppgifter för dig som enhetschef är:
  • Personal-, verksamhets- och budgetansvar för enheten
  • Driva förändringsarbete med fokus på säkra byggarbetsplatser
  • Utveckla samarbetet för säkra byggarbetsplatser inom Trafikverket
Tjänsten innebär många interna och externa kontakter så det är viktigt att utveckla ett brett kontaktnät med andra chefer i Trafikverket och inom det egna verksamhetsområdet Underhåll samt externa kontakter med entreprenörer och branschföreträdare.

Som enhetschef kommer du att ingå i avdelningens ledningsgrupp och vara ett stöd till avdelningschef i övergripande frågor.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har några års chefserfarenhet inkluderande budget-, verksamhets- och personalansvar
  • har erfarenhet att arbeta med säkerhetsfrågor i bygg- och anläggningsprojekt inom infrastrukturområdet.
  • har erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt har körkort för personbil
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av att leda en verksamhet med medarbetare på distans
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Intervjuer sker i Solna 8 januari och 9 januari 2020.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-12-15

Upplysningar

Rekryterande chef Carin Ahnlund
0101235791

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702
Mer info
Kontaktperson Carin Ahnlund
Telefon 0101235791
Område Solna
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 15 dec 2019 (7 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.