Biträdande Verksamhetsområdeschef

Biträdande Verksamhetsområdeschef

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Uppdraget som biträdande chef för verksamhetsområde Stora Projekt är en unik möjlighet för dig som vill arbeta med Sveriges absolut mest utmanande infrastrukturprojekt. Rollen har en intressant bredd och erbjuder möjligheter att påverka branschen. Stora projekt har sammanlagt 12 projekt på olika platser i Sverige, men med tyngdpunkten i Göteborgs- och Stockholmsområdet. Alla har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Idag är vi ca 600 medarbetare och ett stort antal konsulter, men för att klara våra nya utmaningar och kraftigt ökande volymer kommer vi bli än fler de närmaste åren.

Som biträdande verksamhetsområdeschef så kommer du tillsammans med verksamhetsområdes-chefen leda och samordna projektportföljen. Du kommer att vara ordförande i cirka 5 av projektens styrgrupper och stötta projektcheferna i deras uppdrag att säkra projektens framdrift och leveranser. I uppdraget ingår även att vara ansvarig för och drivande i delar av den utveckling av vår verksamhet som vi kontinuerligt bedriver. Vi har stort fokus på att utveckla hur vi leder och styr våra projekt, uppföljning och analys av portföljen samt utveckling av vår kompetens, kultur och ledarskap.

Den biträdande Verksamhetsområdeschefen ingår i Stora projekts ledningsgrupp tillsammans med projekt- och avdelningschefer.

Kvalifikationer
Du har verkat i chefs- och ledarroller på strategisk nivå för komplexa uppdrag i stora företag eller organisationer under många år och kan visa på resultat påverkat av din prestation. För att lyckas i den här rollen behöver ditt ledarskap vara mångsidigt och du har bland annat som chef lett och utvecklat verksamhet under olika förändringsskeden och genom andra chefer. Erfarenhet från beställarroll, anläggningsbranschen eller stora projekt samt erfarenhet av komplexa affärsförhandlingar är ett måste. Har du dessutom arbetat i ledande roller i olika delar av branschen, tex som konsult, entreprenör eller beställare, så är det meriterande.

Din utbildningsbakgrund är en universitets- eller högskoleexamen (180 hp) med inriktning teknik, ekonomi eller samhällsvetenskap, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och goda kunskaper i engelska. B-körkort är ett måste.

Som person är du analytisk, empatisk, har en väl utvecklad strategisk förmåga kopplad med en lika god förmåga att planera, strukturera och driva arbetet i mål och uppnå resultat. I den här rollen blir du en viktig företrädare för verksamhetsområdet både externt och internt. Vi ser därför att du har mycket god förmåga att bygga förtroende och långsiktiga relationer, att kommunicera utifrån mottagarens behov och att skapa engagemang och delaktighet i organisationen. För att vi ska vara framgångsrika i en föränderlig omvärld behöver vi kontinuerligt driva utveckling och ditt ledarskap är av avgörande betydelse för att skapa förutsättningar för det.

Som chef är du en viktig företrädare för Trafikverket vilket ställer krav på hög integritet och ett starkt etiskt och moraliskt förhållningssätt. Genom ditt ledarskap är du ett föredöme för organisationen och du agerar alltid så att förtroendet för vår verksamhet upprätthålls.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-05-03

Upplysningar

SACO Lennart Askling
0101231508

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824
Mer info
Kontaktperson Lennart Askling
Telefon 0101231508
Område Solna
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 3 maj 2019 (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.