Biträdande Funktionsledare, Driftövervakning

Biträdande Funktionsledare, Driftövervakning

Arbetsuppgifter
Inom ERTMS-programmet bedrivs Trafikverkets arbete med att införa den europeiska standarden för järnvägens signalsystem, ERTMS, i Sverige. Det arbetet består av att utveckla ERTMS-marksystem och därefter införa dessa på den svenska järnvägen. Projekt "System" inom ERTMS-programmet ansvarar för utvecklingen av ERTMS marksystem, inför utrullningen av ERTMS-systemen i det svenska järnvägsnätet

Vi söker nu en biträdande Funktionsledare till funktionen "Driftövervakning"

Inom ramen för ERTMS införandet utvecklar vi nu funktioner för digital övervakning av järnvägsanläggningen. Inom "Driftövervakning" utvecklar vi system för att övervaka det digitala trafikstyrningssystemet i realtid med en pilotinstallation på Ådals-/Botniabanan. Vi tar nu även fortsatta steg för att utveckla funktioner för förebyggande felavhjälpning samt förbereder för installationer på Malmbanan i samband med övergång till ERTMS där. Sammantaget så växer funktionen "Driftövervakning" och den behöver förstärkas med en biträdande Funktionsledare (projektledare).

Inom funktion "Driftövervakning" arbetar f n ett tiotal kompetenta medarbetare i olika roller inom systemutveckling och leds av funktionsledare "Driftövervakning".

Som biträdande Funktionsledare biträder du FL "Driftövervakning" med ledningen och styrningen av arbetet inom funktionen.

Du kommer inom funktionen "Driftövervakning" även att leda uppdraget med att färdigställa och utvärdera pilotinstallationen för Ådal-/Botniabanan.

Arbetet är en viktig del av Trafikverkets arbete med att göra järnvägen digitaliserad.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har civilingenjörsexamen eller motsvarande utbildning, eller kombinerat med erfarenhet, som vi bedömer likvärdig
  • har aktuell och relevant erfarenhet av att jobba med utveckling av digitala realtidssystem och implementation av dessa i en operativ miljö, exempelvis SCADA-system.
  • har körkort för personbil
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
Det är meriterande om du
  • har aktuell och relevant erfarenhet av att leda komplexa tekniska utredningar fram till beslutsunderlag och presentation av resultat.
  • har erfarenhet av ledarskap, antingen som linjechef, uppdragsledare eller projektledare
  • har erfarenhet från utveckling inom något eller några av områdena: Datakommunikation, Systemutveckling och integration, Anläggningsnära operativ IT eller ICS (Industriella kontrollsystem (signalsystemet).
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Likaså drivs du av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Du arbetar effektivt och uthålligt för att nå mål och uppmärksammar svårigheter och lösningar. Vi ser det som en självklarhet att du är en god kommunikatör vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-02-05

Upplysningar

Rekryterande chef Kenneth Nordstrand
0101238817

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Roxan Saleh
0101236222
Mer info
Kontaktperson Kenneth Nordstrand
Telefon 0101238817
Område Solna
Yrkesroll Marknadsföring, PR & Kommunikation, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 5 feb 2021 (18 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.