Beredskapsplanerare

Beredskapsplanerare

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med nuvarande beredskapsplanerare att arbeta med planering av krisberedskap i det normala samhällstillståndet och inför höjd beredskap. I detta ingår bland annat att delta i samt driva egna utredningar inom området, där bland annat hanteringen av säkerhetsskyddet och kontinuitetshantering på regional nivå ingår. Därtill ingår att planera och genomföra övningar och utbildningar. Som beredskapsplanerare kommer du även att representera Trafikverket i externa forum med bl. a länsstyrelser, MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), försvarsmakten, kommuner och näringsliv. Du deltar i en regional krisledningsorganisation och ajourhåller samt implementerar arbetssätt för den regionala krisberedskapen. Du kommer att ingå i regionens kriskoordineringsorganisation, vilket innebär beredskapstjänstgöring. I hela det Svenska samhället pågår utvecklingen av Totalförsvaret vilket innebär att arbetsuppgifterna kommer att innehålla en stor del utvecklingsuppdrag de närmaste åren. Då tjänsten kräver snabb inställelsetid förväntas du resa i tjänsten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning med relevant inriktning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har dokumenterad erfarenhet av arbete med samhällssäkerhets- och beredskapsarbete
  • har god dokumenterad kunskap och erfarenhet av samhällets krisberedskap, totalförsvar och säkerhetsskydd
  • har dokumenterat goda kunskaper om lagstiftningen inom området
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska såväl som engelska
  • har körkort för personbil och svenskt medborgarskap
Du som person har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Du har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv och du drivs av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Du arbetar effektivt och uthålligt för att nå mål och uppmärksammar svårigheter och lösningar. Du har enkelt för att anpassa dig till nya omständigheter och situationer. Du har förmåga att arbeta konstruktivt och behålla ditt lugn även i stressade situationer

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-02-03

Upplysningar

Rekryterande chef Anders Kindmark
0101235254

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Pernilla Wistrand
0101236235
Mer info
Kontaktperson Anders Kindmark
Telefon 0101235254
Område Solna
Yrkesroll Transport & Logistik, Administration & Ledning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 3 feb (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.