Arkitekt

Arkitekt

Arbetsuppgifter
Trafikverket är en viktig aktör för en hållbar samhällsutveckling och vi behöver fler drivna och skickliga arkitekter och landskapsarkitekter. Vi arbetar utifrån att god arkitektur utvecklar samhället och vi har en nyligen antagen arkitekturpolicy som utgångspunkt för framtida satsningar - Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och vackra.

Som specialist inom arkitektur är du är rådgivare och stöd i Trafikverkets Stora projekt. Just nu söker vi medarbetare till bland annat programmet Ostlänken.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att i en beställarroll, i projektens olika skeden, säkerställa en god arkitektonisk gestaltning. Detta sker dels genom framtagande av gestaltningsprogram dels genom framtagande av arkitektoniska kravformuleringar samt uppföljning av dessa i projektering och byggande.

I arbetsuppgiften ingår även att utvärdera och förbättra arbetssätt och rutiner, delta och genomföra FOI-projekt inom arkitekturområdet samt svara på inkomna remisser.

En del av ditt arbete är också att initiera och driva egna projekt inom forskning och bidra till kontinuerlig utveckling av verksamheten. Du kan också engageras i nationella uppdrag. Trafikverket har stor bredd på verksamheten och du kommer att samarbeta med kollegor från olika verksamheter och specialiteter, vilket innebär goda möjligheter till personlig utveckling.

Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område samt nationellt är resor ett naturligt inslag i vår verksamhet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en arkitektexamen eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Du har flera års erfarenhet av arkitektur/landskapsarkitektur kopplat till nybyggnation och planering av infrastruktur. Du har också god förståelse för infrastrukturens samverkan med och påverkan på urbana och rurala landskap.

Det är meriterande om du har erfarenhet av gestaltningsansvar i större infrastrukturprojekt. Vi ser gärna att du har arbetat med riktlinjer eller program för gestaltning och arkitektur. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i egenskap av beställare i offentlig sektor.

Rollen ställer krav på god förmåga att kommunicera kring arkitektoniska värden med koppling till infrastruktur. Du behöver vara analytisk och kunna se helhetslösningar. Det är en självklarhet för dig att självständigt planera och prioritera ditt arbete. Då arbetet involverar kollegor från olika enheter inom Trafikverket samt andra myndigheter och intressenter är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga.

Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Det är även meriterande med körkort för personbil då resor i tjänsten kan förekomma.

Placeringsort: i första hand Solna eller Linköping. Eventuell annan placeringsort kan diskuteras.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. Intervjuerna kan komma att hållas löpande, så sök så snart som möjligt dock senast den 5 december 2019!

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-12-05

Upplysningar

Rekryterande chef Lena Fogelgren
0101241573

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Lennart Askling
0101231508

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824
Mer info
Kontaktperson Lena Fogelgren
Telefon 0101241573
Område Solna
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Arkitekt
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 5 dec 2019 (16 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.