Åtgärdsbeställare

Åtgärdsbeställare

Arbetsuppgifter
Vill du vara med och planera kommande stora satsningar för våra svenska bil-, cykel- och järnvägar? Vi erbjuder dig en spännande möjlighet att vara med och skapa förutsättningar för en väl fungerande infrastruktur i region Stockholm. Många av Trafikverkets åtgärder här påverkar hela Sverige!

Som Åtgärdsbeställare har du ett fokus på den ekonomiska planeringen av projekt samt interna beställningar och uppföljningar av Trafikverkets projekt. Du ser till att planerade projekt budgeteras så att tillgängliga medel utnyttjas effektivt och följer långsiktiga planer. Som Åtgärdsbeställare har du en stödjande och samordnande roll där du för dialog avseende planeringen och har en sammanhållande roll mot andra avdelningar inom Trafikverket. Du kommer även delta i och ta fram underlag för beslut i planläggningsprocessen (t ex planläggningstyp, val av lokaliseringsalternativ). Du har till uppgift att säkerställa att genomförandet av projekt sker enligt beställning och överenskommelser i rätt tid och inom budget. Det innebär att du har en tät dialog med projektledare och projektet och för att stämma av och följa upp. Detta är en stor och viktig del av rollen som Åtgärdsbeställare.

Kvalifikationer

Vem är du?

För att lyckas i rollen som Åtgärdsbeställare är du kommunikativ och duktig på att förmedla information. Du har en god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du bygger och vårdar nya samt befintliga nätverk. Du är duktig på att planera, strukturera och prioritera ditt arbete. Vidare har du en analytisk och problemlösande förmåga som gör att du hittar lösningar som är genomförbara ur ett helhetsperspektiv.

Vi söker dig som
  • har en högskoleutbildning om minst 240 hp (160 p) inom samhällsplanering, teknik, ekonomi och/eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har några års erfarenhet av infrastrukturområdet
  • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
  • har kunskaper om olika typer av finansieringsformer, t.ex. medfinansiering, förskotteringar och EU- finansiering
  • har kunskaper om prognos- och avvikelsehantering
  • har kunskap om hur offentlig verksamhet styrs, främst om de politiska processerna som styr transportpolitiken i Sverige
  • har kunskaper om Väglagen, Lagen om byggande av järnväg samt Plan- och bygglagen
  • har kunskaper om samhällsekonomi, effektsamband samt trafik- och kapacitetsanalyser
Placeringsort: Solna

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-08-23

Upplysningar

Rekryterande chef Ylva Höjer
0101237397

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Pernilla Wistrand
0101236235
Mer info
Kontaktperson Ylva Höjer
Telefon 0101237397
Område Solna
Yrkesroll Övrigt, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 23 aug 2020 (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.