Skolkurator till Ekensbergsskolan och Parkskolan i Solna

Skolkurator till Ekensbergsskolan och Parkskolan i Solna

I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.

Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för omsorg och utbildning av barn och ungdomar. I verksamheten ingår förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola och en gymnasieskola.Om arbetsplatsen
Ekensbergsskolan i Råsunda är en liten välfungerande skola med 370 elever från förskoleklass till och med åk 6. Skolan är mycket trevligt byggd med sin runda huskropp och med klassrum som löper ut från en stor ljushall i mitten. Det gör att det är lätt att se alla barn och vuxna under skoldagen. Berget med sin ekskog, som skolan ligger på, bjuder på en stimulerande utemiljö

Parkskolan kommer fullt utbyggd att vara en kommunal grundskola för elever i åk F - 3. I höst kommer vi att ha förskoleklass och åk 2 på skolan. Solna kulturskola ligger i samma lokaler och verksamheterna kommer att ha ett nära samarbete. Skolan ligger i Hagalund där vi har en mångkulturell miljö och närhet till Solna centrum och kommunikationer.

Vad innebär arbetet?
Du kommer att arbeta på två skolor i Solna men under samma rektor, Ekensbergsskolan och Parkskolan. Som skolkurator arbetar du både på organisationsnivå, gruppnivå och med enskilda elever. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att tillsammans med den pedagogiska personalen arbeta förebyggande och främjande för att stärka individer och grupper samt att ge råd och stöd till elever och deras föräldrar. Vid behov kan du även handleda och stötta pedagoger i frågor som handlar om elevernas sociala situation. Du kommer att vara ett stöd för rektor och lärare i svåra samtal och kontakter med vårdnadshavare

I skolornas elevhälsoteam, där du har speciallärare, skolsköterska, skolpsykolog och rektor som dina närmaste samarbetspartners står du för den psykosociala kompetensen och sköter dokumentationen. Tillsammans arbetar ni stödjande och förebyggande riktat mot skolans arbetslag. I arbetsuppgifterna ingår vid sidan av samtal med elever och föräldrar ett hälsofrämjande och trygghetsskapande värdegrundsarbete i skolan där du är delaktig i arbetet med vår plan mot kränkande behandling och diskriminering. I händelse av kränkningar och trakasserier ansvarar du, tillsammans med en utsedd personalgrupp, för det förebyggande och utredande arbetet samt uppföljningsarbete och dokumentation.

Du är kontakten mot externa samarbetspartners som tex. socialtjänst och BUP. Du kommer även att ha traditionella kuratorsuppgifter.

Vem söker vi?
Vi söker dig som har socionomexamen eller likvärdig utbildning. Du är väl förtrogen med och insatt i skolans arbete. Arbetet kräver att du är rutinerad inom kvalitetsarbete och dokumentation.

Du är van vid att samtala med både barn och vuxna, och har erfarenhet av svåra samtal med vårdnadshavare och andra berörda.

Du har empatisk förmåga där du kan sätta dig in i någon annans perspektiv utan att ta över personens känslor. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer och kan bibehålla ett realistiskt perspektiv där du fokuserar på rätt saker.

Mer information och ansökan

Du är varmt välkommen att höra av dig med eventuella frågor till rektor Annette Enbuske, tel 08-746 15 81.

Tjänsten är ett vikariat under innevarande läsår, ev längre. Tillträde enligt överenskommelse

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 23 september 2018. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit.
Mer info
Område Solna
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Offentlig Förvaltning, Socionom
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Rekrytering hanteras av Solna stad
Hemsida https://www.solna.se/
Sista ansökningsdag 23 sept (1 dag kvar)