Rektor, avdelningschef för vuxenutbildning Solna stad

Rektor, avdelningschef för vuxenutbildning Solna stad

Om arbetsplatsen

Avdelningen för vuxenutbildning är en av tre avdelningar på Kompetensförvaltningen. Förvaltningens verksamheter samverkar för att höja utbildningsnivån, förbättra integrationen och sänka arbetslösheten i Solna.

Avdelningen för vuxenutbildning erbjuder kommunal vuxenutbildning inklusive utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna.

Vad innebär arbetet?

Kompetensnämnden är huvudman och verksamheten regleras av skollag samt förordning och läroplan för vuxenutbildning.

All vuxenutbildning i Solna utförs på entreprenad genom ett auktorisationssystem som drivs gemensamt med åtta andra kommuner. I dagsläget är ett drygt trettiotal utbildningsanordnare auktoriserade att leverera utbildning till solnaborna.

Avdelningen för vuxenutbildning ansvarar för uppsökande verksamhet, studie- och yrkesvägledning, antagning, stöd till sökande med funktionsvariationer, administration och betygshantering. Avdelningen ansvarar också för entreprenörsstyrning och avtalsuppföljning samt säkerställer att systematiskt kvalitetsarbete bedrivs i enlighet med styrdokument och politiska mål.

I ditt dagliga arbete har du kontakt och samarbetar med många människor - elever, utbildningsanordnare, medarbetare och samarbetspartners både inom och utom förvaltningen och Solna stad:

I rollen som avdelningschef leder, motiverar och skapar du förutsättningar för en avdelning med sju medarbetare: fyra studie- och yrkesvägledare, två administratörer och en projektledare. Förutom utvecklingsansvar innebär arbetet ansvar för personal, budget, planering, kvalitetssäkring och uppföljande rapportering.

I rollen som rektor arbetar du i nära samverkan med andra rektorer inom auktorisationssystemet, och med utbildningsledare hos utbildningsanordnarna, för att följa upp avtal och utveckla verksamheten för solnabornas bästa.

Du ingår i kompetensförvaltningens ledningsgrupp och rapporterar direkt till förvaltningschefen.

Vi söker dig som
  • Har examen med pedagogisk inriktning på högskolenivå, eller annan för tjänsten likvärdig utbildning.
  • Har flerårig chefserfarenhet som skolledare och har haft både budget- och personalansvar.
Då all vuxenutbildning i Solna utförs på entreprenad ser vi att du har flerårig erfarenhet av att följa upp utbildningstjänster, såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt, antingen som beställare eller som utförare. Har du genomgått, eller genomgår just nu, en rektorsutbildning och har kännedom om vuxenutbildningens alla verksamhetsdelar är detta meriterande men inget krav.

För att lyckas med uppdraget tror vi att du är en trygg och stabil person med god självinsikt. Du styrs av mål- och resultattänkande och har förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Rollen ställer krav på att du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och att du anstränger dig för att leverera lösningar. Du har en god samarbetsförmåga och är en ledare som skapar engagemang och delaktighet bland dina medarbetare. Vi ser också att det är viktigt att du är en person som tar initiativ och sätter igång aktiviteter och har förmågan att driva arbetet i mål.

Du erbjuds

Är du rätt person för oss erbjuds du en rektorsroll inom en modern kommunal verksamhet i en stark tillväxtkommun. Du kommer att arbeta i fina lokaler centralt i Solna. Vi är en trevlig arbetsgrupp med engagerade medarbetare som har ständiga förbättringar av verksamheten i fokus.

Vi erbjuder dig en tjänst där du kan utveckla din egen kompetens och verksamheten. Kontinuerlig kompetensutveckling är en naturlig del av vår vardag.

Mer information och ansökan

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Om du har frågor är du varmt välkommen att höra av dig till förvaltningschef Åsa Bergström tel.072-583 13 73. E-post: asa.bergstrom@solna.se. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg, dock senast 20190203.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.

Kompetensförvaltningen rustar Solnabor för jobb genom att erbjuda vuxenutbildning, svenska för invandrare, coachning och jobbmatchning. Under vårt paraply ligger också näringslivsfrågor där vi arbetar för att förbättra förutsättningarna för företag och företagare.

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit.
Mer info
Område Solna
Yrkesroll Organisation & ledning, Utbildning, Administration & Ledning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Solna stad
Hemsida https://www.solna.se/
Sista ansökningsdag 3 feb (12 dagar kvar)