Barn- och ungdomsenheten söker sektionschef till utredningsgrupp 0-12

Barn- och ungdomsenheten söker sektionschef till utredningsgrupp 0-12

En ledare som löser uppgifter i samverkan!

Camilla byter grupp! Uppskattad sektionschef byter ansvarsområde inom enheten därför söker vi sektionschef till utredningsgrupp 0-12.

I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer, till personer med funktionsnedsättning eller missbruk samt för stöd till brottsoffer och personer i behov av ekonomiskt stöd. Vi ger råd, stöd och handlägger frågor som rör barn- och ungdom, familjerättsfrågor, psykisk funktionsnedsättning och missbruk, samt frågor som rör brottsoffer och försörjningsstöd.

Om arbetsplatsen

Barn- och ungdomsenheten ansvarar för myndighetsutövning och insatser riktade till barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer. Du kommer tillsammans med enhetschefen och de övriga 6 sektionscheferna utgöra barn- och ungdomsenhetens ledningsgrupp.

Utredningsgruppen som arbetar med barn 0-12 år har två sektionschefer med 8 handläggare i varje team. Gruppen består av engagerade, modiga och ambitiösa medarbetare som är med och driver enhetens utveckling! Teamen arbetar växelvis under 8 veckorsperioder med att ta emot nya ärenden eller fördjupa sig i pågående ärenden. Vi söker nu en sektionschef där du kommer ansvara för ett av teamen. Din närmaste kollega blir sektionschefen för det andra teamet.

Vi har tillgång till två metodstödjare på enheten som stöttar upp i BBIC frågor och andra metoder som enheten valt att arbeta med. Fokus ligger på Signs of Safety där vi aktivt arbetar med säkerhetsplaneringar och vi har startat ett liknade arbete för ungdomar kallat Signs of Success.

Vad innebär arbetet?

Som sektionschef för utredningsgruppen kommer du att ha det övergripande ansvaret för medarbetarna i din grupp och samtliga individärenden. Du kommer att ha 8 handläggare som arbetar med utredningar och insatser. Du ska handleda och stödja socialsekreterarna och ansvara för att dokumentationen i enskilda ärenden uppfyller rutiner, gällande lag och riktlinjer. Det är också din uppgift att leda, fördela och prioritera arbetet. Du kommer även att ha personalansvar för dina medarbetare samt arbetsmiljöansvar.

Vem söker vi?

Vi söker dig som är socionom och har erfarenhet av utredningsarbete med barn/ungdomar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetsledning och att du får energi av att driva och leda verksamhet. Du bör vara självständig, engagerad och ha en förmåga att prioritera och snabbt ställa om inför nya arbetsuppgifter. Du bör även se samverkan som en väsentlig del i ditt ledarskap och sträva mot ett helhetsperspektiv. Kommunikation ser vi som en viktig del i ett strategiskt ledarskap så du bör både vara intresserad av att utveckla kommunikationsfärdigheter samt besitta god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du behöver ha kunskap om Signs of Safety och motivation för att driva arbetet med säkerhetsplaneringar och tillämpa förhållningssättet i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet. I din roll ingår även att samverka med och bistå enhetschefen i olika frågor bland annat gällande budgetuppföljning och implementering av verksamhetsmål och riktlinjer.

Vårt erbjudande

Du som ledare kommer att erbjudas ledarutbildning med inriktning på kommunikation.

Förvaltningen erbjuder MI både som grund och fördjupning fortlöpande och även grundutbildning i nätverksarbete. Barn- och Ungdom satsar på Signs of Safety och kommer utbilda fortlöpande. Om detta verkar intressant så kan vi erbjuda dig en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1 juni 2020 eller efter överenskommelse. Vi erbjuder dig som motsvarar kompetenskraven ett arbete tillsammans med engagerade, kunniga kollegor och erfarna chefer. Enheten har extern handledning. Vi har friskvårdsbidrag. Vi sitter i kontorslokaler på Englundavägen i Solna, nära tunnelbana, pendeltåg och tvärbana.

Mer information

Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till enhetschef Maria Schollin, telefon 08-746 3432.

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 6 februari 2020. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.

Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer, till personer med funktionsnedsättning eller missbruk samt för stöd till brottsoffer och personer i behov av ekonomiskt stöd. Vi ger råd, stöd och handlägger frågor som rör barn- och ungdom, familjerättsfrågor, psykisk funktionsnedsättning och missbruk, samt frågor som rör brottsoffer och försörjningsstöd.

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit.
Mer info
Område Solna
Yrkesroll Organisation & ledning, Hälsa & Sjukvård, Offentlig Förvaltning, Socionom
Typ av anställning Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Solna stad
Hemsida https://www.solna.se/
Sista ansökningsdag 6 feb 2020 (10 dagar kvar)