Administrativ ledningsassistent till WaterAid sökes!

Administrativ ledningsassistent till WaterAid sökes!

Vill du utvecklas i ett spännande bolag och är du administrativt skicklig? Är du duktig på time-management och värdesätter struktur? Vill du jobba på en internationell organisation som strävar efter att tillgängliggöra rent vatten och sanitet till världens människor? Då kan tjänsten som Administrativ ledningsassistent vara rätt för dig! Skicka in din ansökan idag då urvalet sker löpande!

Information om uppdraget

WaterAid arbetar i flera av världens fattigaste länder för att fler människor ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Sedan vi startade 1981 har över 28 miljoner människor fått rent vatten genom WaterAids direkta arbete, och utöver det påverkar vi regeringar, stärker myndigheter och stöttar lokala organisationer. WaterAid har landskontor i 34 länder och finns i Sverige sedan 2009. I Sverige arbetar vi med opinionsbildning, insamling och påverkansarbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Du kommer att arbeta i en trevlig arbetsmiljö och framför allt ansvara över administrativa arbetsuppgifter, stötta Generalsekreteraren och styrelsens utgiftsrapportering och resebokningar. Vi söker dig som gillar ordning och reda, är duktig på att formulera dig och har god datorvana. Arbetstiderna är kontorstider och en stor del av arbetet kan utföras på distans om så önskas. Den här rollen är perfekt för dig som är intresserad av humanitärt arbete.

Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.

Arbetsuppgifter

I rollen som administrativ ledningsassistent kommer du bland annat att:
 • Planera och utföra administration inför ledningsgruppsmöten
 • Korrläsa och formatera dokument
 • Sköta Generalsekreterarens kalender som innefattar bokningar, ombokningar och synkar för externa möten
Vi söker dig som
 • Har väldigt goda språkkunskaper i svenska och engelska
 • Har god kompetens i Outlook, Work, Excel, PowerPoint och Teams
Vidare är det meriterande om du
 • Har eftergymnasial utbildning inom relevant område
 • Har tidigare arbetslivserfarenhet från liknande arbete
Som person är du
 • Strukturerad
 • Driven
 • Självgående
 • Flexibel
Övrig information
 • Start: Augusti 2022
 • Omfattning: Heltid, 80%
 • Arbetstid: Kontorstider, hybrid
 • Placering: Solna centrum
Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och kundens önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av Academic Work.
Mer info
Område Solna
Yrkesroll Administration, Assistent
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.academicwork.se/
Sista ansökningsdag Löpande (58 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Wa-t-erAid Sverige är en del av en global fed-er-a-tion och till-sam-mans med våra över 1000 kol-le-gor verkar vi i 34 län-der. Vi är en global or-gan-i-sa-tion med en bred mix av kom-pe-tenser från mer än 30 län-der. Wa-t-erAid är en dy-namisk ar-bet-splats som er-b-juder en spän-nande och hän-delserik ar-betsmiljö. Att ar-beta för oss är utveck-lande, in-spirerande och gi-vande och ditt ar-bete kom-mer att bidra till att säk-er-ställa att alla män-niskor över-allt får till-gång till rent vat-ten, toalet-ter och hy-gien.

Wa-t-erAid vill vara en ar-bet-splats som är at-trak-tiv för alla, efter-som vi tror att en vari-a-tion av per-spek-tiv, er-faren-heter och bak-grund gör oss ännu starkare. Vi välkom-nar alla in-tresser-ade att söka, oavsett kön, et-nisk till-hörighet och re-li-gion, tro-supp-fat-tning, funk-tionsvari-a-tion, sex-uell läg-gn-ing, kön-si-d-en-titet och kön-sut-tryck, och/eller ålder, och även om du inte matchar allt i vår lista ovan.